åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Bestemmelserne vedrørende mindstekravene til regnskabsgrundlaget og det skattemææsige årsregnskabet findes i  bekendtgørelse nr. 707 af 4. juli 2005 (mindstekravsbekendtgørelsen).