Dato for udgivelse
04 Jan 2006 15:28
SKM-nummer
SKM2006.11.SKAT
Myndighed
SKAT
Sagsnummer
05-023681
Dokument type
SKAT-meddelelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning
Emneord
Acontoskat, restskat, tillæg, restskattetillæg, godtgørelse, procenttillæg, selskabsskat, procent
Resumé

I overensstemmelse med selskabsskatteloven offentliggøres hermed godtgørelsesprocent, restskatteprocent og procenttillæg for indkomståret 2006.

Reference(r)
Selskabsskatteloven § 29 B, stk. 10
Henvisning
Ligningsvejledningen 2005-4 S.E.4.9.4
Redaktionelle noter
Denne SKAT-meddelelse er tilbagekaldt, jf. SKM2006.216.SKAT

Under henvisning til § 29B, stk. 10 i lovbekendtgørelse nr. 111 af 19. februar 2004 med senere ændringer om indkomst-beskatning af aktieselskaber mv. meddeles det herved at:

  1. Godtgørelsesprocenten udgør 1,8 pct. med virkning fra 1. januar 2006.
  2. Restskatteprocenten udgør 5,3 pct. med virkning fra 1. januar 2006.

Procenttillægget udgør 0,5 pct. pr. påbegyndt måned med virkning fra 1. januar 2006