Dato for udgivelse
11 mar 2024 07:20
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
02 feb 2024 14:26
SKM-nummer
SKM2024.149.HR
Myndighed
Højesteret
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Sagsnummer
BS-30300/2023-HJR
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personlig indkomst + Fradrag og afskrivninger + Udenlandsk indkomst + Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber
Emneord
Fuld skattepligt, forskerskatteordning, manglende henvendelse
Resumé

A flyttede den 23. april 2007 fra Danmark til Y1-land for at arbejde der. Hans udrejse blev registreret i folkeregisteret.
Sagen angik, om A kunne anvende forskerskatteordningen i kildeskattelovens §§ 48 E-F i forbindelse med, at han i 2017 flyttede til Danmark. Spørgsmålet var nærmere, om han opfyldt betingelsen i kildeskattelovens § 48 E, stk. 3, nr. 1, hvorefter den pågældende ikke inden for de seneste 10 år forud for sin ansættelse 
(tjenesteforholdet) har været skattepligtig til Danmark efter bl.a. kildeskattelovens § 1.

Højesteret lagde til grund, at A ikke rettede henvendelse til skatteforvaltningen om flytningen til Y1-land 
eller om, at han havde opgivet sin bopæl i Danmark. Han rettede heller ikke henvendelse til skattemyndighederne med oplysninger, der gjorde det muligt for dem at foretage en afsluttende ansættelse.

A sørgede således ikke for, at der blev tilvejebragt grundlag for, at skattemyndighederne kunne tage stilling til, om hans fraflytning indebar et ophør af den fulde skattepligt til Danmark. Han var derfor i SKATs systemer fortsat registreret som fuldt skattepligtig til Danmark i indkomstårene 2007-2010, og i overensstemmelse med registreringen blev der udsendt årsopgørelser til ham for indkomstårene 2007-2010, hvor han var 
skatteansat som fuldt skattepligtig til Danmark.

Højesteret fandt, at årsopgørelserne for 2007-2010 var gyldige forvaltningsafgørelser, som måtte lægges til grund, når det skulle afgøres, om A "har været skattepligtig" til Danmark som nævnt i kildeskattelovens § 48 E, stk. 3, nr. 1. Højesteret fastslog herefter, at A ved sin ansættelse hos X A/S den 4. oktober 2017 ikke opfyldte 10-års betingelsen i kildeskattelovens § 48 E, stk. 3, nr. 1, idet A de seneste 10 år forud for den 4. oktober 2017 havde været skattepligtig til Danmark.

Reference(r)

Kildeskatteloven § 1

Kildeskattelovens §§ 48 E-F

Kildeskattelovens § 48 E, stk. 3, nr. 1

Henvisning

Den Juridiske Vejledning, 2024-1, C.F.6.1.3 

Henvisning

Den Juridiske Vejledning, 2024-1, C.F.1.2.3 

Redaktionelle noter

Tidligere instanser:

Landsretten, j.nr. BS-25576/2021-OLR, offentliggjort som SKM2022.528.ØLR.

Byretten, j. nr. BS-17497/2020, offentliggjort som SKM2021.406.BR

Landskatterettens j. nr. 18-0006713.

Appelliste

Højesterets dom kan tilgås via dette link: Højesterets dom af 2. februar 2024