Dato for udgivelse
05 sep 2023 15:35
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
08 feb 2023 15:27
SKM-nummer
SKM2023.432.ØLR
Myndighed
Østre Landsret
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Sagsnummer
24. afdeling S-332-23
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Straf
Overemner-emner
Straf
Emneord
Forsvarersalær, straffesag, betalingspligt
Resumé

I en administrativ straffesag vedtog T en bøde på 40.000 kr. for overtrædelse af skattekontrollovens § 82, stk. 1, jf. tidligere skattekontrollovs § 13, stk. 1.

Byretten havde først tilkendt T’s beskikkede forsvarer 3.500 kr. i salær med tillæg af moms og afgjorde, at salæret skulle betales endeligt af det offentlige. Den beskikkede forsvarer anmodede byretten om yderligere salær. Byretten tilkendte herefter T’s beskikkede forsvarer 5.670,00 kr. i salær med tillæg af moms og afgjorde, at salæret skulle betales endeligt af det offentlige.

Skattestyrelsen kærede salærafgørelsen med påstand om, at salæret til den beskikkede forsvarer endeligt skal betales af T.

Landsretten fandt, at udgifterne til forsvarerens salær endeligt skal betales af T. Bødeforlægget var efter det oplyste i overensstemmelse med den af Skattestyrelsen rejste sigtelse og foretagne vurdering af sagen, og der sås ikke oplyst omstændigheder, der gav grundlag for at fravige udgangspunktet i forsvarerbistandslovens § 5, jf. retsplejelovens § 1008, stk. 1.

Reference(r)

Lov om forsvarerbistand under en administrativ skatte- og afgiftsstraffesag § 5, jf. retsplejelovens § 1008, stk. 1.

Henvisning

Den juridiske vejledning 23-2: A.C.3.3.6

Østre landsret:

FigurDen 9. februar 2023 holdt Østre Landsret møde i retsbygningen i Nordhavn.

Som dommere fungerede landsdommerne Steen Mejer, Janni Christoffersen og Frederik Waage (kst.), førstnævnte som rettens formand.

Der foretoges: 

24. afd. kære nr. S-332-23: 

Skattestyrelsen 

påkærer salærtilkendelse i sagen 

T1 

(cpr.nr. ...11) 

(advokat JS, besk.) 

Ingen var indkaldt eller mødt.

Der fremlagdes kæreskrift af 23. januar 2023, hvori Skattestyrelsen har kæret Retten i Glostrups afgørelser af henholdsvis den 13. januar 2023 og 18. januar 2023 om salærtilkendelse, samt rettens fremsendelsesbrev af 30. januar 2023.

Dommeren har ved sagens fremsendelse oplyst, at retten ikke har bemærkninger til kæren.