Dato for udgivelse
14 dec 2022 11:08
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
01 dec 2022 10:46
SKM-nummer
SKM2022.609.HR
Myndighed
Højesteret
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Sagsnummer
BS-10210/2021-HJR
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Når man vil klage
Emneord
rådgivningsfirma, udgifter, hæftelse
Resumé

Boligselskabet A indgik en aftale med rådgivningsfirmaet B om varetagelse af en skattesag ud fra princippet "no cure no pay". Aftalen indebar, at A ikke ville kunne komme til at betale honorar til B, hvis der ikke blev opnået nogen skattebesparelse. Da sagen skulle behandles i Landsskatteretten, blev sagen overdraget til et advokatfirma C. Overdragelsen skete på foranledning af B og i tilknytning til et forretningsmæssigt samarbejde mellem B og C.

Højesteret fandt, at det måtte lægges til grund, at A efter inddragelsen af C ikke kunne komme til at betale mere end fastsat i den oprindelige aftale om "no cure no pay" mellem A og B, eventuelt bortset fra i tilfælde af B’s konkurs. Der blev herved lagt vægt på indholdet af aftalerne mellem A og B og mellem A og C samt på en efterfølgende erklæring om hæftelse, der var vedlagt ansøgningen til skattemyndighederne om omkostningsgodtgørelse.

Det var derfor ikke godtgjort, at A havde påtaget sig at hæfte for udgifterne til C’s bistand, sådan at der var ret til omkostningsgodtgørelse efter skatteforvaltningslovens § 52. En eventuel hæftelse for udgifterne til C’s honorar i tilfælde af B’s konkurs var en subsidiær hæftelse, der ikke opfyldte betingelsen for omkostningsgodtgørelse.


Landsretten var nået til det samme resultat.

Reference(r)

Skatteforvaltningslovens § 52, stk. 1

Henvisning

Den juridiske vejledning 2023-1, A.A.13.4

Redaktionelle noter

Tidligere instanser:

Afgørelse fra Landskatteretten lsr. nr. 17-0805513

Afgørelse fra Byretten sagsnr. BS-10072/2018-GLO  - SKM2019.394.BR

Afgørelse fra Landsretten sagsnr. BS-4887/2019-OLR - SKM2020.477.ØLR

Appelliste

Højesterets dom kan tilgås via dette link: DOM