Placering af byretten
Retten i Glostrup
Byretsdato
24 Jun 2019 10:49
Byretsstatus
Anket til ØLR
SKM-nr. for byretten
SKM2019.394.BR: Omkostningsgodtgørelse – hæftelse – aftalegrundlag
Journal-nr. for byretten
BS-10072/2018

Østre Landsret
Landsretsdato
28 Oct 2020 09:12
Landsretsstatus
Anket til HR
SKM-nr. til landsretsdom
SKM2020.477.ØLR: Omkostningsgodtgørelse – hæftelse – aftalegrundlag
Journal-nr. for landsretten
BS-48187/2019

Højesteret
Højesteretsstatus
Afsagt dom
SKM-nr. for højesteret
SKM2022.609.HR: Omkostningsgodtgørelse – hæftelse – aftalegrundlag
Journal-nr. for højesteret
BS-10210/2021-HJR
Højesteretsdato
01 Dec 2022 12:59
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen