åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Indhold

Dette afsnit forklarer, hvad kapitalafkastsatsen er, og hvilke beregninger den anvendes til i kapitalafkastordningen.

Kapitalafkastsatsen beregnes en gang årligt, og udgør et helt antal procentpoint. Se om beregningen afsnit C.C.5.2.9.4.

Satsen offentliggøres af Skattestyrelsen.

Kapitalafkastsatsen er:

2021: 0 pct.

2022: 0 pct.

►2023: 3 pct.◄

Bemærk

Der bruges den samme kapitalafkastsats for virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen. Se VSL § 9 og VSL § 22 a, stk. 2.