Dato for udgivelse
05 Jul 2021 11:22
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
24 Jun 2021 11:16
SKM-nummer
SKM2021.353.HR
Myndighed
Højesteret
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Sagsnummer
59/2019
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Selskabsbeskatning
Emneord
Investeringsforeninger, TEUF art. 63, kapitalens frie bevægelighed, traktatstridigt, kildeskatfritagelse, beskatningsordning, flere aktieklasser
Resumé

Udenlandske investeringsinstitutter havde ikke krav på fritagelse for kildeskat af udbytter fra danske selskaber, selvom EU-Domstolen havde underkendt betingelsen om, at en investereringsforening skal være hjemmehørende i Danmark for at kunne opnå kildeskattefritagelse, som værende i strid med TEUF- artikel 63 om kapitalens fri bevægelighed. Kravene i ligningslovens § 16 C, som en investeringsforening også skulle opfylde for at opnå kildeskattefritagelse, var ikke i strid med EU-retten. De omhandlede investeringsforeninger, som ikke opfyldte kravene i ligningslovens § 16 C, havde derfor ikke krav på tilbagebetaling af indeholdte kildeskatter.

Reference(r)

Ligningslovens §16 C

Henvisning

Den Juridiske Vejledning 2021-2 C.F.8.2.2.10.3.2.

Redaktionelle noter

Tidligere instans: Skatterådets afgørelse, SKM2006.588.SR

Tidligere instans: Landsskatterettens afgørelse, jr.nr. 06-04155 mfl. og SKM2009.452.LSR

Tidligere instans: Landsrettens dom, SKM2019.383.ØLR

Appelliste

Hele Højesterets dom kan hentes og læses via dette link: Højesterets dom