SKM-nr for Landsskatteretten
SKM2009.452.LSR: Tilbagebetaling af betalt udbytteskat - diskrimination af udenlandske investeringsforeninger - bindende svar (SKM2006.588.SR)
SKM-nr for skatterådet
SKM2006.588.SR: Investeringsselskab - udenlandsk investeringsinstitut
Journal-nr. for Skatterådet
06-107515
Placering af byretten
Københavns Byret
Byretsstatus
Henvist til ØLR

Østre Landsret
Landsretsdato
02 apr 2019 09:51
Landsretsstatus
Afsagt dom
SKM-nr. til landsretsdom
SKM2019.383.ØLR: Kollektive investeringsforeninger - Udland - Ikke krav på fritagelse af udbytte
Journal-nr. for landsretten
B-232-10

Højesteret
Højesteretsstatus
Afsagt dom
SKM-nr. for højesteret
SKM2021.353.HR: Udenlandske investeringsinstitutter havde ikke krav på tilbagebetaling af indeholdt udbytteskat. Ikke grundlag for fornyet forelæggelse for EU-Domstolen
Journal-nr. for højesteret
59/2019
Højesteretsdato
24 jun 2021 13:10
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen