Indhold

Afsnittet indeholder:

  • Ikke-EU-ordningen og EU-ordningen
  • Importordningen.

Ikke-EU-ordningen og EU-ordningen

Den afgiftspligtige person skal elektronisk indsende en momsangivelse for hver afgiftsperiode til identifikationsmedlemslandet. Afgiftsperioden er kalenderkvartalet. Det gælder, uanset om der er foretaget leveringer af varer og ydelser omfattet af ordningerne eller ej. Momsangivelsen skal indsendes inden udgangen af den måned, der følger efter udgangen af den afgiftsperiode, som angivelsen vedrører. Er Danmark identifikationsmedlemsland, skal den afgiftspligtige person med udgangspunkt i det efter ML § 66 h førte regnskab elektronisk indsende momsangivelsen for hver afgiftsperiode til Skatteforvaltningen. Se ML § 66 g, stk. 1, som ændret ved lov nr. 810 af 9. juni 2020, artiklerne 364 og 369f i Momssystemdirektivet, som ændret ved artikel 2 i direktiv (EU) 2017/2455, og som ændret ved direktiv 2019/1995.

Importordningen

Er Danmark identifikationsmedlemsland, skal den afgiftspligtige person eller dennes formidler elektronisk indsende en momsangivelse for hver afgiftsperiode til Skatteforvaltningen. Afgiftsperioden er kalendermåneden. 1. pkt. gælder, uanset om der er foretaget fjernsalg af varer indført fra steder uden for EU eller ej. Momsangivelsen skal indsendes inden udgangen af den måned, der følger efter udgangen af den afgiftsperiode, som angivelsen vedrører. Se ML § 66 p, stk. 1, som indsat ved lov nr. 810 af 9. juni 2020, og artikel 369s i Momssystemdirektivet, som ændret ved artikel 2 i direktiv (EU) 2017/2455.