Indhold

Afsnittet beskriver reglerne for indgivelse af momsangivelser ved anvendelse af særordningerne.

Afsnittet indeholder: