Placering af byretten
Retten i Glostrup
Byretsdato
03 nov 2014 10:38
Byretsstatus
Anket til ØLR
SKM-nr. for byretten
SKM2015.45.BR: Registreringsafgift - afgiftsmæssig identitet - angivelsesfrist - berettigede forventninger
Journal-nr. for byretten
BS 10N-3823/2013

Østre Landsret
Landsretsdato
17 maj 2016 10:38
Landsretsstatus
Afsagt dom
SKM-nr. til landsretsdom
SKM2016.332.ØLR: Væsentlige ændringer, tab af afgiftsmæssig identitet - fristregler
Journal-nr. for landsretten
B-3104-14
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen