Dato for udgivelse
01 jun 2018 10:23
SKM-nummer
SKM2018.249.SKAT
Myndighed
SKAT
Sagsnummer
17-1752845
Dokument type
SKAT-meddelelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Lønindeholdelse + Afdragsordninger og henstand
Emneord
Inddrivelse, restanceinddrivelse, restance, beløbsgrænser, afdragsordning
Resumé

I overensstemmelse med ændring af bekendtgørelse om inddrivelse af gæld til det offentlige offentliggøres hermed beløbssatserne for beregningen af betalingsevnen for 2018.

Reference(r)

Bekendtgørelse nr. 576 af 29. maj 2018 om inddrivelse af gæld til det offentlige § 44.

Henvisning

SKATs Juridiske vejledning 2018-1, G.A.3.1.1.1.3.3

Henvisning

Den juridiske vejledning 2018-2, afsnit G.A.3.1.2.4.3.3, G.A.3.1.2.4.3.4, G.A.3.1.6.2.2.2

Redaktionelle noter

Denne meddelelse erstatter og korrigerer SKM2017.617.SKAT, der således herefter ikke er gældende.

Under henvisning til § 44 i bekendtgørelse om inddrivelse af gæld til det offentlige meddeles følgende beløbssatser, der pr. 1. januar hvert år reguleres med 2,0 pct. tillagt eller fratrukket tilpasningsprocenten for det pågældende finansår, jf. lov om en satsreguleringsprocent.

Denne meddelelse fastsætter satserne for 2018. Meddelelsen erstatter SKM2017.617.SKAT, som herefter bortfalder.

De i § 10, stk. 1, fastsatte indkomstintervaller og afdragsprocenter er som følger:

 

Ikke forsørgerpligt over for børn

   

Forsørgerpligt over for børn

Afdragsprocent

 Indkomstinterval per år

Afdragsprocent

5 %

115.880

144.509

0 %

6 %

144.510

152.689

4 %

7 %

152.690

160.869

4 %

8 %

160.870

169.049

4 %

9 %

169.050

177.229

4 %

10 %

177.230

185.409

5 %

11 %

185.410

193.589

6 %

12 %

193.590

201.769

7 %

13 %

201.770

209.949

8 %

14 %

209.950

218.129

9 %

15 %

218.130

226.309

10 %

16 %

226.310

234.489

11 %

17 %

234.490

242.669

12 %

18 %

242.670

250.849

13 %

19 %

250.850

259.029

14 %

20 %

259.030

267.209

15 %

21 %

267.210

275.379

16 %

22 %

275.380

283.559

17 %

23 %

283.560

291.739

18 %

24 %

291.740

299.919

19 %

25 %

299.920

308.099

20 %

26 %

308.100

316.279

21 %

27 %

316.280

324.459

22 %

28 %

324.460

332.639

23 %

29 %

332.640

340.819

24 %

30 %

340.820

348.999

25 %

31 %

349.000

357.179

26 %

32 %

357.180

365.359

28 %

33 %

365.360

373.539

29 %

34 %

373.540

381.719

30 %

35 %

381.720

389.899

31 %

36 %

389.900

398.079

32%

37 %

398.080

406.259

33 %

38 %

406.260 414.439 34 %

39 %

414.440 422.619 35 %

40 %

422.620 430.799 36 %

40 %

430.800 438.979 37 %

40 %

438.980 447.159 38 %

40 %

447.160 455.339 39 %

40 %

455.340 og derover

40 %

Det i § 19, stk. 4, nr. 3, fastsatte beløb udgør 750 kr.

De i § 21, stk. 3, nr. 4, fastsatte rådighedsbeløb udgør 1.710 kr. om måneden for børn indtil det fyldte 2. år, 2.190 kr. om måneden for børn fra og med det fyldte 2. år og indtil det fyldte 7. år og 3.140 kr. om måneden for børn fra og med det fyldte 7. år og indtil det fyldte 18. år.

Det i § 26 fastsatte rådighedsbeløb udgør 6.280 kr. om måneden. Har skyldneren en ægtefælle eller samlever, forhøjes rådighedsbeløbet med 4.370 kr.