Dato for udgivelse
31 Oct 2017 13:59
SKM-nummer
SKM2017.617.SKAT
Myndighed
SKAT
Sagsnummer
17-1752845
Dokument type
SKAT-meddelelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Lønindeholdelse + Afdragsordninger og henstand
Emneord
Inddrivelse, restanceinddrivelse, restance, beløbsgrænser, afdragsordning
Resumé

I overensstemmelse med bekendtgørelse om inddrivelse af gæld til det offentlige offentliggøres hermed beløbssatserne for beregningen af betalingsevnen for 2018.

Reference(r)

Bekendtgørelse nr. 300 af 29. marts 2017 om inddrivelse af gæld til det offentlige § 44.

Henvisning

SKATs Juridiske vejledning 2017-2, G.A.3.1.1.1.3.3

Redaktionelle noter

Denne meddelelse er ikke gældende. Meddelelsen er erstattet af SKM2018.249.SKAT

Under henvisning til § 44 i bekendtgørelse om inddrivelse af gæld til det offentlige meddeles følgende beløbssatser, der pr. 1. januar hvert år reguleres med 2,0 pct. tillagt eller fratrukket tilpasningsprocenten for det pågældende finansår, jf. lov om en satsreguleringsprocent.

Denne meddelelse fastsætter satserne for 2018.

De i § 10, stk. 1, fastsatte indkomstintervaller og afdragsprocenter er som følger:

Ikke forsørgerpligt over for børn

   

Forsørgerpligt over for børn

Afdragsprocent

 Indkomstinterval per år

Afdragsprocent

5 %

115.890

144.519

0 %

6 %

144.520

152.699

4 %

7 %

152.700

160.879

4 %

8 %

160.880

169.069

4 %

9 %

169.070

177.239

4 %

10 %

177.240

185.419

5 %

11 %

185.420

193.599

6 %

12 %

193.600

201.779

7 %

13 %

201.780

209.969

8 %

14 %

209.970

218.129

9 %

15 %

218.130

226.319

10 %

16 %

226.320

234.499

11 %

17 %

234.500

242.679

12 %

18 %

242.680

250.869

13 %

19 %

250.870

259.029

14 %

20 %

259.030

267.219

15 %

21 %

267.220

275.389

16 %

22 %

275.390

283.579

17 %

23 %

283.580

291.769

18 %

24 %

291.770

299.929

19 %

25 %

299.930

308.119

20 %

26 %

308.120

316.289

21 %

27 %

316.290

324.479

22 %

28 %

324.480

332.649

23 %

29 %

332.650

340.829

24 %

30 %

340.830

349.019

25 %

30 %

349.020

357.189

26 %

30 %

357.190

365.379

28 %

30 %

365.380

373.549

29 %

30 %

373.550

og derover

30 %

Det i § 19, stk. 4, nr. 3, fastsatte beløb udgør 770 kr.

De i § 21, stk. 3, nr. 4, fastsatte rådighedsbeløb udgør 1.720 kr. om måneden for børn indtil det fyldte 2. år, 2.200 kr. om måneden for børn fra og med det fyldte 2. år og indtil det fyldte 7. år og 3.160 kr. om måneden for børn fra og med det fyldte 7. år og indtil det fyldte 18. år.

Det i § 26 fastsatte rådighedsbeløb udgør 6.290 kr. om måneden. Har skyldneren en ægtefælle eller samlever, forhøjes rådighedsbeløbet med 4.380 kr.