Dato for udgivelse
17 Oct 2016 10:20
SKM-nummer
SKM2016.475.SKAT
Myndighed
SKAT
Sagsnummer
16-0341788
Dokument type
SKAT-meddelelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Politikker og retningslinier
Emneord
Retningslinjer, sagstilskæring, indsatsprojekter
Resumé

SKAT har udarbejdet retningslinjer for sagstilskæring for at understøtte en korrekt, ensartet og lovlig sagsbehandling i forbindelse med indsatsprojekter.

Hjemmel

Grundloven § 43,
Forvaltningsloven

Reference(r)

Grundloven § 43,
Forvaltningsloven

Henvisning

-

Redaktionelle noter

Denne ophæves af SKM2017.741.SKAT

Formål

SKAT har udarbejdet retningslinjer for sagstilskæring i forbindelse med SKATs indsats- og kontrolarbejde. Formålet med udarbejdelse af retningslinjerne er at understøtte en korrekt, ensartet og lovlig sagstilskæring.

Sagstilskæring finder sted fra igangsætningen af et indsatsprojekt (planlægningsfasen) og indtil sagen er oplyst i en sådan grad, at der er overvejende sandsynlighed for, at en nærmere gennemgang vil føre til en ændring. Retningslinjerne finder anvendelse for alle sager, der tages op i hele indsatsprojektets løbetid.

Retningslinjerne omfatter beløbsmæssig, tidsmæssig og materiel sagstilskæring.

Retningslinjerne for sagstilskæring er bindende for alle sagsbehandlere i SKAT.

Retningslinierne vil blive revideret senest om 1 år.

Hvor kan jeg finde retningslinjerne?

Der henvises til Retningslinjer for sagstilskæring her.