Dato for udgivelse
21 dec 2017 12:17
SKM-nummer
SKM2017.741.SKAT
Myndighed
SKAT
Sagsnummer
17-0900288
Dokument type
SKAT-meddelelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Politikker og retningslinier
Emneord
Retningslinjer, sagstilskæring, indsatsprojekter
Resumé

SKAT har udarbejdet retningslinjer for sagstilskæring for at understøtte en korrekt, ensartet og lovlig sagsbehandling i forbindelse med indsatsprojekter.

Retningslinjerne er revideret

Hjemmel

Grundloven § 43,
Forvaltningsloven

Reference(r)

SKM2016.475.SKAT

Henvisning

-

Redaktionelle noter

Ophæver SKM2016.475.SKAT

Retningslinjerne for sagstilskæring er ophævet og erstattet af en intern instruks. Instruks om retningslinjer for sagstilskæring (sharepoint.com)

Formål

SKAT har udarbejdet retningslinjer for sagstilskæring i forbindelse med SKATs indsats- og kontrolarbejde. Formålet med udarbejdelse af retningslinjerne er at understøtte en korrekt, ensartet og lovlig sagstilskæring.

Sagstilskæring finder sted fra igangsætningen af et indsatsprojekt (planlægningsfasen) og indtil sagen er oplyst i en sådan grad, at der er overvejende sandsynlighed for, at en nærmere gennemgang vil føre til en ændring. Retningslinjerne finder anvendelse for alle sager, der tages op i hele indsatsprojektets løbetid.

Retningslinjerne omfatter beløbsmæssig, tidsmæssig og materiel sagstilskæring.

Retningslinjerne for sagstilskæring er bindende for alle sagsbehandlere i SKAT.

Hvor kan jeg finde retningslinjerne?

Retningslinjerne er revideret. Der henvises til Retningslinjer for sagstilskæring her.