åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "E.G.2.10 Kapitalafkastsatsen" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.
åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Efter VSL § 9 beregnes kapitalafkastsatsen en gang årligt. Satsen er en gennemsnitlig effektiv obligationsrente for årets første 6 måneder, der nedrundes til nærmeste hele antal procentpoints. Satsen for 2009 er 4 pct. Satsen offentliggøres bl.a. på SKAT's hjemmeside.

Ved forskudt indkomstår er det altid satsen for det indkomstår, der svarer til kalenderåret, der skal anvendes.

Kapitalafkastsatsen udgør for:

 • 2010: 4 pct.
 • 2009: 4 pct.
 • 2008: 5 pct.
 • 2007: 4 pct.
 • 2006: 4 pct.
 • 2005: 4 pct.
 • 2004: 5 pct.
 • 2003: 5 pct.
 • 2002: 6 pct.
 • 2001: 6 pct.
 • 2000: 6 pct.
 • 1999: 5 pct.