Dokumentets dato
25 Jun 2004
Dato for offentliggørelse
25 Jun 2004 13:05
Cirkulærets nummer
2004-17
Ansvarlig fagkontor
Retsafdelingen; Aktionær- og udbyttebeskatningskontoret
Sagsnummer
99/04-4750-00023
Overordnede emner
Skat
Redaktionelle noter

Ophævet.

Link til Retsinformation: http://www.retsinfo.dk/_GETDOC_/ACCN/C20040005909-regl

1. Under henvisning til § 38, stk. 1, i lovbekendtgørelse nr. 806 af 24. september 2003 (kursgevinstloven) meddeles det herved, at mindsterenten for perioden 1. juli - 31. december 2004 udgør 3% p.a.

2. Tidligere gældende mindsterenter har udgjort følgende:

2. oktober 1985 - 1. april 1986 9% p.a.
2. april 1986 - 30. juni 1986 7% p.a.
1. juli 1986 - 31. december 1986 8% p.a.
1. januar 1987 - 30. juni 1988 10% p.a.
1. juli 1988 - 16. juni 1991 9% p.a.
17. juni1991 - 17. maj 1993 8% p.a.
18. maj 1993 - 30. juni 1993 7% p.a.
1. juli 1993 - 31. december 1993 6% p.a.
1. januar 1994 - 30. juni 1994 5% p.a.
1. juli 1994 - 31. december 1994 6% p.a.
1. januar 1995 - 21. december 1995 7% p.a.
22. december 1995 - 21. oktober 1996 6% p.a.
22. oktober 1996 - 30. juni 2000 4% p.a.
1. juli 2000 - 31. december 2000 5% p.a.
1. januar 2001 - 22. november 2001 4% p.a.
23. november 2001 - 31. december 2001 3% p.a.
1. januar 2002 - 9. oktober 2002 4% p.a.
10. oktober 2002 - 30. juni 2003 3% p.a.
1. juli 2003 - 31. december 2003 2% p.a.
1. januar 2004 - 30. juni 2004 3% p.a.

3. Dette cirkulære erstatter cirkulære nr. 163 af 18. december 2003 (TSS-cirkulære 2003-44).

Ole Kjær

/Henrik Møller Nielsen

Reference(r)

Kursgevinstloven

Ligningsvejledningen 2004-2 A.D.2.3.1