Moms, som momspligtige personer skal betale efter ML §§ 6 og 7 (byggemoms), fordi de for egen regning opfører/ombygger/vedligeholder bygninger, kan medregnes til den fradragsberettigede moms (købsmoms) efter de almindelige regler. Se ML § 37, stk. 2, nr. 5.

Bemærk

Det er en generel betingelse for momsfradrag, at de byggearbejder, der betales byggemoms af, skal anvendes i forbindelse med momspligtige aktiviteter. Se ML § 37, stk. 1. Da udlejning af fast ejendom er momsfritaget, vil der som udgangspunkt ikke være fradragsret for byggemoms vedrørende opførelse/ombygning/vedligeholdelse af fast ejendom, som anvendes til udlejning. Se afsnit D.A.11.1.3 om at indkøbet skal anvendes til momspligtig aktivitet.

Se også

Se også afsnit D.A.21 om reglerne om byggemoms.