åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "D.A.11.1.6 Typer af moms der kan fradrages ML § 37, stk. 2 og 6" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.

Indhold

Dette afsnit beskriver de forskellige typer af moms, der kan fradrages.

Afsnittet indeholder:

Se også

De genelle betingelser, som skal være opfyldte, for at der er fradragsret for momsen er beskrevet i afsnit

  • D.A.11.1.2 om at indkøbet skal foretages af en momspligtig person
  • D.A.11.1.3 om at indkøbet skal anvendes til momspligtig aktivitet
  • D.A.11.1.4 om at momsen skal være korrekt opkrævet
  • D.A.11.1.7 om krav til dokumentationen for indkøbet.