Der findes en række regler uden for statsskatteloven, som undtager visse indtægter fra skattepligt. Det gælder fx reglerne i LL § 7 og §§ 7 A-Ø samt reglerne om gevinster ved spil, børne- og ungeydelsen mv. Reglerne gennemgås i dette afsnit:

Se også

  • afsnit C.A.5 om skattefrihed for visse personalegoder
  • afsnit C.A.2.5.3 om indtægter, der efter praksis ikke beskattes, fx lejlighedsgaver.