åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Indhold

Dette afsnit handler om skattefri indtægter.

Afsnittet indeholder:

  • Statsskatteloven (C.A.2.5.1)
  • Regler om skattefrihed uden for statsskatteloven (C.A.2.5.2)
  • Praksis om skattefri indtægter (C.A.2.5.3).