Indhold

Dette afsnit beskriver reglerne om virksomhedernes opgørelse og afregning af gasafgift og afgift på varme.

Afsnittet indeholder:

  • Generelle opgørelses- og afregningsregler (E.A.4.4.8.1)
  • Opgørelse af afgift på gas: Gasnetvirksomheder (E.A.4.4.8.2)
  • Opgørelse af afgift på gas: Forbrugsregistrerede virksomheder (E.A.4.4.8.3)
  • Opgørelse af afgift på varme: Centrale kraftvarmeværker (E.A.4.4.8.4)
  • Opgørelse af afgift på varme: Mellemhandlere af varme (E.A.4.4.8.5)
  • Opgørelse af afgift på varme: Decentrale og industrielle kraftvarmeværker (E.A.4.4.8.6)
  • Opgørelse af afgift på varme: Forbrugsregistrerede virksomheder (E.A.4.4.8.7).