Indhold

Dette afsnit beskriver reglerne om afgift af naturgas, bygas og biogas m.v.

Afsnittet indeholder:

Naturgas og bygas:

 • Regel og lovgrundlag (E.A.4.4.1)
 • Historik (E.A.4.4.2)
 • Definition: Naturgas, bygas og biogas m.v. (E.A.4.4.3)
 • Naturgas og bygas omfattet af reglerne (E.A.4.4.4)
 • Virksomheder omfattet af reglerne (E.A.4.4.5)
 • Forbrugsregistrering for gas og varme og registrering for handel med varme (E.A.4.4.6)
 • Afgiftens størrelse og beregning (E.A.4.4.7)
 • Opgørelse og afregning (E.A.4.4.8)
 • Afgiftsfritagelse og afgiftsgodtgørelse (E.A.4.4.9)
 • Afgiftsregler om produktion af elektricitet og kraftvarme (E.A.4.4.10)

Biogas mv.:

 • Afgifter på gas fremstillet på basis af biomasse (E.A.4.4.11).