Indledning

Den juridiske vejledning er opdelt i områder for hver styrelse, som er ansvarlig for egne afsnit. Dette er en konsekvens af, at Skatteforvaltningen består af en række styrelser.

Afsnit E.A Punktafgifter indgår i Skattestyrelsens del af Skatteforvaltningens fælles juridiske vejledning.

Se også

Se også det fælles afsnit Om den juridiske vejledning.

I afsnittet "Den juridiske vejledning - et bidrag til retssikkerheden" findes en oversigt over vejledningens hovedafsnit fordelt på de enkelte styrelser.

Bemærk

De formelle regler for Skatteforvaltningens - herunder Skattestyrelsens - område er beskrevet i

 • Afsnit A.A Processuelle regler for Skatteforvaltningens opgaver
 • Afsnit A.B Angivelse og afregning
 • Afsnit A.C Kontrol og straf.

Forkortelser

I afsnittet "Lovforkortelser mv." findes en liste over

 • lovforkortelser
 • forkortelser for myndigheder institutioner mv., som er anvendt i forbindelse med henvisninger til domme og andre afgørelser mv.
 • forkortelser for selskabsformer.
Resumé

Afsnit E.A Punktafgifter indeholder:

Tema(er)
Miljøafgifter Energiafgifter CO2-afgift Alkohol Tobak Chokolade Konsum-is, kaffe, te Skrå, snus, cigaretpapir Glødelamper mv. og elektriske sikringer Lystfartøjsforsikringer Skadesforsikringer Arbejdsskadeafgift Spil
Hvad er nyt?

Nedenfor følger en oversigt over de juridiske nyheder i afsnit E.A Punktafgifter 2019-1. 

Ud over de lovændringer, som er oplistet neden for, er der vedtaget en lang række kommende ændringer til mange af punktafgiftslovene. Disse ændringer bliver først gældende på et senere tidspunkt, eksempelvis 1. februar, 1. april, 1. juli 2019. De kommende ændringer er kort omtalt under hovedafsnittene for hver punktafgift. Her vil det også fremgå, hvornår de nye regler vil gælde fra.

E.A.2 Is og chokolade

E.A.2.3 Chokolade- og sukkervarer

E.A.2.3.3 Chokolade- og sukkervarer omfattet af reglerne

 • Landsskatterettens afgørelser SKM2018.531.LSR og SKM2018.532.LSR er indarbejdet som eksempler i afsnittet. Ifølge de konkrete afgørelser anses en karamelsovs og en chokoladesirup for omfattet af afgiftspligten som henholdsvis en erstatningsvare omfattet af chokoladeafgiftslovens § 1, stk. 1, nr. 10 (i dag nr. 11) og en chokoladevare omfattet af lovens § 1, stk. 1, nr. 1.

E.A.3 Afgift af konsum-is

E.A.3 Drikkevarer

E.A.3.1 Spiritus

E.A.3.1.5 Afgiftslempelse (moderation) for små producenter af spiritus

 • Der er indsat et eksempel på beregning af afgift med afgiftslettelser.

E.A.3.3 Øl mv.

E.A.3.3.5 Afgiftens størrelse og beregning 

 • Lov nr. 1728 af 27. december 2018 (afgiftssaneringspakke m.v.). Ny model for ølmoderation (afgiftslettelse), startende med 50 pct. for de mindste bryggerier, faldende til 0 pct. ved en fremstilling på over 200.000 hl. øl.

E.A.4 Energi

E.A.4.1 Mineralolieprodukter

E.A.4.2 Kul og affaldsvarme

E.A.4.3 Elektricitet

 • Lov nr. 1130 af 11. september 2018 - Lov om ændring af selskabsskatteloven og forskellige andre love - tilbagebetaling af moms af afgifter efter momslovens § 45, stk. 14. Se E.A.4.3.8
 • L 312 af 19. december 2018 - Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet og lov om afgift af lystfartøjsforsikringer - elvarmesats for ferielejligheder til eget brug og sommerhuse, der efter lovforslaget træder i kraft pr. 1. februar 2019. Se E.A.4.3.6.3
 • SKM.2018.422.SR - Afgift - energi - elpatronordningen. Se E.A.4.3.9.1
 • SKM2018.538.LSR - Tilbagebetaling af gas- og kuldioxidafgift efter el-patronordningen. Se E.A.4.3.9.1.
 • SKM2018.626.SR - Elektriciteten fra land- og havvindmøller, der skulle anvendes i vindmølleejers varmeforsyningsanlæg, anset for afgiftsfri, da varmeforsyningsanlæg og vindmøller var direkte forbundne via samme interne net. Se afsnit E.A.4.3.4 og E.A.4.3.8.
 • Eksempler på fordeling af 4.000 kWh, når afregningsperioden ikke er 365/366 dage. Se E.A.4.3.6.3.
 • Afsnit E.A.4.3.10.7 er udgået, og tidligere afsnit E.A.4.3.10.8 er ændret til E.A.4.3.10.7.
 • Ændring af overskriften på afsnit E.A.4.3.10.7.

E.A.4.4 Naturgas, bygas og biogas mv.

E.A.4.5 Kuldioxid

E.A.4.6 Godtgørelse af energiafgifter

E.A.5 Forbrugsafgifter

E.A.5.1 Afgift af cigaretpapir, skrå og snus

E.A.5.2 Afgift af glødelamper mv. og elektriske sikringer

E.A.5.3 Afgift af kaffe

E.A.7 Miljø

E.A.7.1 Emballager, poser, engangsservice og pvc-folier

E.A.7.3 Affald

E.A.7.8 Klorerede opløsningsmidler

E.A.7.9 Batterier (nikkel-cadmium akkumulatorer)

E.A.7.11 Svovl

 • C-49/17 - fortolkning af energibeskatningsdirektivets artikel 21, stk. 3, 1. pkt. Se E.A.7.11.8.1.

E.A.7.12 CFC

E.A.7.13 Spildevand

 • Tilføjelse af afløbskode 108 SOP: Beplantede filteranlæg med nedsivning i faskine under rensemetode 9. Se E.A.7.13.5.

E.A.7.14 Kvælstof

E.A.7.15 Antibiotika og vækstfremmere

E.A.7.17 Pvc og ftalater

E.A.7.19 Mineralsk fosfor i foderfosfat

E.A.7.20 Kvælstofoxider, NOx-afgift

 • C-49/17 - fortolkning af energibeskatningsdirektivets artikel 21, stk. 3, 1. pkt. Se E.A.7.20.8.

E.A.9 Afgifter af spil

E.A.9.12 Spil uden indsats

 • SKM2018.435.SR, bindende svar om, at der ikke var tale om et spil uden indsats, da der ikke var et element af tilfældighed, men optjening af point. Gevinsterne var ikke omfattet af gevinstafgift, men skattepligtige.
åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "E.A Punktafgifter" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.