Indhold i dette afsnit

Dette afsnit indeholder information om felter til indberetning af værdi af personalegoder og valideringen heraf.

Personalegoder, der er A-indkomst beskrives i afsnit 8.4.1

-    Felt 19 Værdi af fri bil  
-    Felt 20 Værdi af fri telefon mm.  
-    Felt 21 Fri kost og logi  
-    Felt 26 Værdi af arbejdsgiverbetalt sundhedsforsikring og -behandling 

Personalegoder, der er B-indkomst og andre felter beskrives i afsnit 8.4.2

-    Felt 50 Værdi af fri helårsbolig
-    Felt 51 Værdi af fri sommerbolig 
-    Felt 52 Fri lystbåd
-    Felt 53 Fri medie-/radiolicens og lignende
-    Felt 55 Værdi af andre personalegoder, der overstiger bagatelgrænsen
-    Felt 56 Værdi af personalegoder, ikke omfattet af bagatelgrænse 
-    Felt 63 Fri befordring mellem hjem og arbejde mv.
-    Felt 69 Jubilæumsgratiale/fratrædelsesgodtgørelse  
-    Felt 70 Del af felt 69 indbetalt til pension
-    Felt 71 Del af felt 69 værdi af tingsgave