Dato for offentliggørelse
19 feb 2024 14:10
Serienummer
S nr. 49
Resumé

Vejledningen indeholder

  1. Beskrivelse af alle felter, der kan indberettes til eIndkomst. Rækkefølgen af beskrivelserne følger i vid udstrækning det indberetningsflow, der er i en onlineindberetning og til dels den rækkefølge felterne er placeret i indberetningsbillederne.
  2. En række specifikke områder, som kan være enten anvendelsen af en specifik funktion i eIndkomst online, eller vejledning i specifikke faglige områder vedr. indberetning til eIndkomst.
  3. Henvisning til en række yderligere vejledninger på eIndkomst-området
Hvad er nyt?

Nyt i denne version (14.8):

I afsnit 9.4.2. Indhold i skærmbilleder og CSV-filer med sumoplysninger for virksomhed og pr. medarbejder er det tilføjet, at felt 113 A-indkomst, udbetalt som feriepenge fremgår af skærmbilleder og CSV-filer med sumoplysninger for virksomhed og pr. medarbejder.   

Afsnit 17. Grænsegængere har ændret navn til 17. Hjemmearbejde i udlandet. Tidligere versioner af afsnittet har beskrevet indberetningsreglerne for personer, der bor i Sverige og arbejder i Danmark. I det nye afsnit er det præciseret, at de indberetningsregler, der er beskrevet for personer, der ikke er omfattet af Øresundsaftalen, gælder for alle personer, der bor i udlandet og arbejder i hjemme i et omfang, der medfører, at skatten af lønindkomsten ikke tilkommer Danmark.

Nyt i forrige version (14.7):

I afsnit 8.1. Løntimer er der indført oplysninger om, at afskaffelsen af store bededag fra og med 2024 ikke ændrer på fuldtidsnormen for fastlønnede. 

I afsnit 8.2. Løn, pension og skatten heraf mv. er kompensation, der udbetales til medarbejdere som følge af afskaffelsen af store bededag, listet som eksempel på am-bidragspligtig A-indkomst, der skal indberettes til felt 13.  

I afsnit 8.4.1 Personalegoder, der er A-indkomst, er det under felt 20 Fri telefon præciseret, at ægtefællerabatten beregnes automatisk på årsopgørelsen og rabatten derfor ikke skal fratrækkes ved indberetning.

I afsnit 8.2 Løn, pension og skatten heraf mv. og afsnit 8.7 Indtægtsarter er der tilføjet en mindre rettelse til beskrivelsen af hjemmel vedrørende anvendelsen af indtægtsart 106, der fortsat skal bruges ved anvendelse af servicelovens § 120.  

Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen