Generelt om skærmbilledet til indberetning af lønoplysninger

Øverst i online indberetning - lige før Detailoplysninger - findes dette punkt:

Genbrug nedenstående lønoplysninger [] for aktuelt cpr-nummer ved næste indberetning

Feltet kan markeres. Gør man det, og indberetningen bekræftes, betyder det, at næste gang brugeren skal indberette for samme cpr-nr, så vil de samme feltværdier automatisk blive udfyldt - og samtidig markeret med gult, så brugeren tydeligt kan se, hvilke felter, der er arvet fra forrige indberetning.

Ekstrafelter, der er tilvalgt, vil også blive vist ved næste indberetning, men uden værdier.

Den gule markering for forudfyldte forslag er generelt for alle skærmbilleder.

I forhold til lønperioden på forrige indberetning, vil der automatisk blive anført en ny lønperiode med samme længde som den forrige og startdatoen er sat til dagen efter slutdato på forrige indberetning. Dispositionsdatoen sættes ligeledes automatisk.

Hvis den forrige lønperiode fx var en 14-dagesperiode, vil system automatisk foreslå den følgende 14-dagesperiode og samtidig sætte dispositionsdatoen samme antal dage efter lønperiodens slutdato som i den forrige indberetning.

Alt forudfyldt er markeret med gult, lige indtil man retter i det.

Ønsker du ikke at anvende forslagene, kan du klikke på henholdsvis [Ryd datofelter] og/eller [Ryd datafelter].