Dato for udgivelse
10 mar 2004 11:09
SKM-nummer
SKM2004.112.TSS
Myndighed
Told- og Skattestyrelsen
Sagsnummer
99/04-317-00279
Dokument type
Meddelelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Arbejdsgivers indeholdelse af A-skat mv. hos lønmodtagere + Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning
Emneord
Fritagelse, arbejdsmarkedsbidrag, socialt sikret, EU
Resumé
Den Sociale Sikringsstyrelse bekræfter, at EF-forordning nr. 1408/71 pr. 1. maj 2004 også gælder direkte i de 10 nye medlemslande.
Reference(r)
Arbejdsmarkedsfondsloven § 7, stk. 3
Sagsudlægningsbekendtgørelsens § 6
Henvisning
Indeholdelse af A-skat, AM-bidrag og SP-bidrag 2004-1 C.1
Henvisning
Indeholdelse af A-skat, AM-bidrag og SP-bidrag 2004-1 C.2
Henvisning
Indeholdelse af A-skat, AM-bidrag og SP-bidrag 2004-1 C.6.3

En regional skattemyndighed har bedt Den Sociale Sikringsstyrelse om at oplyse, om EF-forordning nr. 1408/71 også gælder i de 10 nye lande, der med virkning fra 1. maj 2004 bliver medlem af EU. Den Sociale Sikringsstyrelse har i brev af 1. marts 2004 bekræftet, at EF-forordning 1408/71 pr. 1. maj 2004 også gælder direkte i de 10 nye medlemslande, hvilket betyder, at sager om fritagelse for betaling af arbejdsmarkedsbidrag efter arbejdsmarkedsfondslovens § 7, stk. 3, der involverer disse 10 nye lande, skal forelægges for Den Sociale Sikringsstyrelse til udtalelse, før den regionale skattemyndighed træffer afgørelse i medfør af sagsudlægningsbekendtgørelsens § 6.