Indhold

Dette afsnit beskriver, at momsgrundlaget ved byttehandel er værdien af den faktisk modtagne modydelse (den subjektive værdi) og ikke en værdi fastsat efter objektive kriterier, jf. EU-domstolens praksis.

Afsnittet indeholder:

Bemærk

Der gælder fra 1. juli 2019 særlige regler for vouchere, se afsnit D.A.4.10.2. Om værdikuponer mv., se D.A.4.10.3.