Indhold

Dette afsnit beskriver, at der ved levering af varer og ydelser skal betales moms af hele vederlaget, herunder tilskud. Se ML § 27.

Et særligt reduceret momsgrundlag ved salg af egne kunstgenstande er også beskrevet. Se ML § 30, stk. 3.

Afsnittet indeholder: