Indhold

Dette afsnit indeholder en oversigt over almenvelgørende eller på anden måde almennyttige fonde, foreninger, institutioner mv., som er godkendt efter LL § 8 A, LL § 12, stk. 3, eller efter BAL § 3, stk. 2.

Afsnittet indeholder:

  • Godkendelse efter LL § 8 A
  • Godkendelse efter LL § 12, stk.3
  • Godkendelse efter BAL § 3, stk. 2 og § 3, stk. 1, litra f
  • Liste over godkendte foreninger.

Godkendelse efter LL § 8 A

De foreninger, der er markeret med ¹), er godkendt i henhold til LL § 8 A, stk. 2, som berettigede til i ►2011 ◄at modtage gaver mv. med fradragsret for giveren. . Fradraget kan højst udgøre 14.500 kr. i  2011 (14.500 kr. i 2012). 

Optagelse på listen som godkendt almennyttig forening mv. efter LL § 8 A, stk. 2, medfører desuden, at foreningen bliver fritaget for at betale boafgift af arv mv., som tilfalder den pågældende forening mv. efter BAL § 3, stk. 1, litra f.

Godkendelse efter LL § 12, stk. 3

De foreninger, der er markeret med ²), er godkendt efter LL § 12, stk. 3, til i 2011  at modtage løbende ydelser efter LL § 12, stk. 2, med fradragsret for giveren.

Optagelse på listen som godkendt almennyttig forening mv. efter LL § 12, stk. 3, medfører desuden, at foreningen bliver fritaget for at betale boafgift af arv mv., som tilfalder den pågældende forening mv. efter BAL § 3, stk. 1, litra f.

Godkendelse efter BAL § 3, stk. 2 og § 3, stk. 1, litra f

De foreninger, der er markeret med ³), er godkendt efter BAL § 3, stk. 2, til at modtage arv boafgiftsfrit og dermed omfattet af BAL § 3, stk. 1, litra f.

Fonde, foreninger, stiftelser, institutioner mv. og religiøse samfund, som er godkendt i henhold til LL § 8 A eller 12, stk. 3, må modtage arv mv. afgiftsfrit. Se BAL § 3, stk. 1, litra f, og ovenfor. Disse er ikke markeret med 3), men kun med 1) og/eller 2).

Liste over godkendte foreninger

Følgende foreninger er godkendt:

 Dansk Indvandre Kulturforening 1

"Elleruphus-Gudbjerg Rehabilitering" (Fond) 1

100% til Børnene 1,2

15.Juni Fonden 2

3i-fonden 1

4H 3

A Race Against Breast Cancer 1,2

AC International Børnehjælp 1,2

ADHD-foreningen 1

Afrika InTouch 1,2

Agerskov Valgmenighed 1,2

Aid! Children of Quamishly 1,2

AIDS Fondet 1,2

Akacia Fonden 1

Aktion Børnehjælp, Kontorfællesskabet 1,2

Aktiv Mission 1,2

Alevi Forbundet i Danmark 1,2

Alfa-1 Danmark 1

Alfred Christensen og hustru, Ellen Marie Augusta Christensen Fonden 3

Als og Sundeveds Kattefond 1

Alzheimerforeningen 1,2

Amnesty International 1,2

Anders Lassen Fonden 1

Angstforeningen 1

Anima 1

Anker Fjord Hospice Fonden 3

Annelise & Gunnar Dransfeldt`s Fond 3

Annie & Otto Johs. Detlefs Almennyttige Fond 2

Apostolsk Kirke i Danmark 1,2

Areopagos Danmark 1,2

ARoS Aarhus Kunstmuseum 3

Art of Living 1

ASF - Dansk Folkehjælp 1,2

Assentoft Frikirke 1,2

Assist 1,2

Astma-Allergi Forbundet 1,2

Astma-Allergiforeningen for Odense & Omegn 1

Aulum-Vinding-Vind Valgmenighed 1,2

Balle Valgmenighed 1,2

BaoBab Fonden 1,2

Baptistkirken Gandrup-Vodskov 1,2

Baptistkirken i Danmark 1,2

Baptistkirken i Nørresundby 1,2

Baptistkirken i Ringsted 1,2

Baptistkirken Pandrup-Birkelse 1,2

BaptistKirken Sydjylland 1,2

Benchen Free Medical Foundation Denmark 2

Bente og Ib Malgaard Lauridsens Fond for almenvelgørende og almennyttige formål 2

Bering Valgmenighed 1,2

Betania KirkeCenter, Blåhøj 1,2

Betesda Rehabilitering 1,2

Bethaniakirken 1,2

Bethaniakirken 1,2

Bethel World Mission Church 1,2

Bethelkirken, Det Danske Missionsforbund 1,2

Bethelkirkens Baptistmenighed 1,2

Bethlehemsfællesskabet 1,2

Bevica Fonden 3

Bibel og Missionscentret 1,2

Bibellæser-Ringen i Danmark 1,2

Birkebjergkirken, Det Danske Missionsforbund 1,2

Bisecera Crestina Adventista de Ziua a Saptea Conferinta Moldova 1,2

Blindefonden - Fonden for Aktive Blinde 3

Blå Kors Danmark 1,2

Blåkildekirken 1,2

Bornholmerkirken 1,2

Bornholms Baptistmenighed 1,2

Botosan Childrens Service Danmark 1,2

Bovlund Frimenighed 2

Brahma Kumaris Åndelige Verdensuniversitet 1,2

Brande Baptistmenighed 1,2

Brdr. Jensens Studielegat 3

Brdr. Krog V. Aarup Fonden 3

Broderbåndet af 1917, c/o Den Danske Frimurerorden 1

Broderloge nr. 5 Fyens Filantropiske Fond 1,2

Brovst Baptistmenighed 1,2

Brøchner-Mortensen Fonden 2

Brødremenighedens Danske Mission 1,2

Brødremenighedens Regnskabskontor 1,2

Brøndbyvester Sogns Støtteforening 3

Buddha Ramsi Den Burmesiske Theravada Buddhist forening 1,2

Buddhistisk Samfund 1,2

Byens Kirke 1,2

Byens Valgmenighed 1,2

Byggefonden for Rudolp Steiner Skoler 1

Bykirken i Odense 1,2

Børn i Afrika 1,2

Børn og Unge i Nød 1,2

Børn, Unge & Sorg, Rådgivnings- og forskningscenter 1

Børne og Ungdoms Oase 1,2

Børnecancerfonden 1,2

Børnefonden 1,2

Børnenes Kontor 1

Børneprojekt Danmark 3

Børnesagens Fællesråd 1

Børneulykkesfonden 1,2

BørnSulter 1

Bøvling Valgmenighed 1,2

Cafe Hjørnestenen 1,2

Campus Fonden 1

CARE Danmark 1,2

Caritas Danmark 1,2

CBS Studenterhusets Støtteforening 1

Center for politiske studier 1,2

Center for Ungdomsstudier og Religionspædagogik 1

Center for Visdom og Medfølelse 1,2

CenterKirken 1,2

Centret f Transcendental Meditation 1

Child Care Denmark 1,2

Chin Baptist Church, Ringe 1,2

Chin Bethel Church 1,2

Church of Love 1,2

City Kirken (Herning) 1,2

City Kirken (Taastrup) 1,2

Citykirken Århus 1,2

Colitis-Crohn Foreningen 1

Copenhagen Bethel Missionary Baptist Church 1

Copenhagen Community Church 1,2

Copenhagen International School 1

Copenhagen Study Centre 1,2

Council Center 1,2

Cult Fonden 1,2

Danavox Jubilæumsfond 2

Danish Muslim Aid 1,2

Danmark Hindu Kultur Aktivitets Center 1

Danmark-Amerika Fondet (Danmarks Amerikanske Selskab) 1

Danmarks Bløderforening 1,2

Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler 1,2

Danmarks Jernbanemuseum 3

Danmarks Kristelige Gymnasiastbevægelse 1,2

Danmarks Lungeforening 1,2

Danmarks Naturfond 1,2

Danmarks Naturfredningsforening 1,2

Danmarks Psoriasis Forening 1,2

Danmarks Traktormuseum 3

Danmarks-Samfundet 1

Danmission 1,2

Dansk Armeniermission 1,2

Dansk Balkan Mission 1,2

Dansk Bibel-Institut 1,2

Dansk Blindesamfund 1,2

Dansk Børnefond 1,2

Dansk Center Vedrørende Alkoholisme og Andre Afhængighedssygdomme (DCAA) 1

Dansk Dyreværn Århus 1,2

Dansk Dyreværn, Aalborg 3

Dansk Dyreværns Odense Komité 3

Dansk Epilepsiforening 1,2

Dansk Ethioper Mission 1,2

Dansk Europamission 1,2

Dansk Fibromyalgi-Forening 1

Dansk Flygtningehjælp 1,2

Dansk Forening for Neurofibromatosis Recklinghausen 1,2

Dansk Forening for Rosport 1

Dansk Friskoleforening 1

Dansk Georgisk Venskabsforening 1,2

Dansk Handicap Forbund 1,2

Dansk Handicap Idræts-Forbund 1

Dansk Jernbane-Klub 1

Dansk Kennel Klub 1

Dansk Kherwara-Mission 1,2

Dansk Kristelig Sygeplejeforening 1,2

Dansk Kræftforskningsfond 1,2

Dansk Kultur 1

Dansk Kvindesamfund 1

Dansk Missionsråd 1,2

Dansk Nefrologisk Selskab 3

Dansk Oase 1,2

Dansk Oftalmologisk Selskab 3

Dansk Ornitologisk Forening 1,2

Dansk Parkinsonforening 1,2

Dansk Præmatur Forening 1

Dansk Røde Kors 1,2

Dansk Sejlunion 1

Dansk Selskab for Tibetansk Kultur 1,2

Dansk Skytte Union 1

Dansk Sundhedstjeneste for Slesvig 3

Dansk Svæveflyver Union 1

Dansk Søredningsselskab 1

Dansk Teltmissions Menighed 1

Dansk Vietnamesisk Forening 1

Danske Baptisters Kvindeforbund 1

Danske Baptisters Spejderkorps 1

Danske Flyveres Fond 3

Danske Gymnastik - og Idrætsforeninger (DGI) 1

Danske Hospitalsklovne 1,2

Danske Kirkers Råd 1,2

Danske Sprog- og Litteraturselskab, Det 3

Danske Sømands- og Udlandskirker 1,2

Dansk-Indisk Børnehjælp 1,2

Dansk-Jødisk Venskab 1,2

DcH-Svendborg 3

De Døves Menighed i København m.fl. 1

De grønne pigespejdere 1

De Hjemløses Venner 1,2

De små glæder 3

De Små Glæders Legat 3

Den Almennyttige Støttefond af 02.02.2002 1

Den Almenvelgørende Fond Askov Møllehus 2

Den buddhistiske forening DHAMMAKAYA I DANMARK 1

Den Danske Diakonissestiftelse 1,2

Den Danske Frimurerorden, Velfærdsdirektoriet 1

Den Danske Israelindsamling 1,2

Den Danske Israelmission 1,2

Den Danske Pattaya-Fond af 2003 1,2

Den Evangeliske Frikirke, Randers 1,2

Den Evangelisk-Lutherske Frikirke 1,2

Den Frie Universelle Kirke (Liberal Katolsk Kirke) i Danmark 1,2

Den Internationale kristne Ambassade Jerusalem,dansk afd. 1,2

Den Katolske Kirke i Danmark, Ansgarstiftelsen 1,2

Den Kinesiske Kirke i København (KKiK) 1,2

Den Kongelige Livgardes Officerskorps Fond 1

Den Koptisk- og Ortodokse Kirke Sankt Maria & Sankt Marcus i Danmark 1,2

Den Kristne Forsamling 1

Den Kristne Menighed 1,2

Den Kristne Menighed i Holstebro 1,2

Den kristne tværkirkelige bevægelse Arken 1

Den Mandæiske Mandea 1

Den Nyapostolske Kirke i Danmark 1,2

Den Ortodokse Kirke i Danmark - Gudsmoders Beskyttelses Menighed 1,2

Den protestantiske Baptistmenighed 1,2

Den Reformerte Menighed 2

Den Rumænske Ortodokse Menighed i Århus 1,2

Den Russisk-Ortodokse Alexander Nevsky Kirke 1,2

Den selvejende institution Filadelfia 1,2

Den Selvejende Institution Fregatten Jylland 1

Den Selvejende Institution Genforenings- og Grænsemuseet 1

Den Selvejende institution Hospice Vendsyssel 1,2

Den Selvejende Institution Kvindehjemmet i København 3

Den selvejende institution Løgumkloster Refugium 1,2

Den selvejende institution NGO Fontana 1,2

Den selvejende institution Pulsen REVITAX 1

Den selvejende institution Ryslinge høj- og efterskole 1

Den selvejende institution SPORT & EVENT CENTER JEBJERG 1

Den Selvejende Institution Summit Lighthouse i Danmark 1,2

Den Selvejende Institution Sydvestmors Kultur og Fritidscenter 1

Den selvejende undervisningsinstitution Børkop Højskole 1

Den Serbisk Ortodokse Kirke i Danmark 1

Den Sygeplejefaglige Forskningsfond 3

Den Tyske Reformerte Kirke i København 1

Den Vietnamesiske Buddhistiske Forening i Danmark 1,2

Den Vietnamesiske Evangeliske Menighed 1,2

DepressionsForeningen 1,2

Det Albanske Trossamfund i Danmark 1

Det Danske Bibelselskab 1,2

Det Danske Missionsforbund 1,2

Det Danske Missionsforbund Bethlehem 1,2

Det Danske Missionsforbund Brovst/Skovsgård Menighed 1,2

Det Danske Missionsforbunds Menighed i Osted 1,2

Det Danske Spejderkorps 1,2

Det Gyldne Rosenkreuz' Internationale Skole 1,2

Det Islamiske Forbund i Danmark 1,2

Det Islamiske Trossamfund på Fyn 1

Det Kgl. Vajsenhus' Jubilæumsfond 3

Det Kongelige Danske Haveselskab 1,2

Det Kristne Hjælpecenter Kildegården 1,2

Det Mosaiske Troessamfund 1,2

Det Nationale Åndelige Råd For Bahaierne i Danmark 1,2

Det Økologiske Råd 1,2

Det Økumeniske Center 1,2

Diabetesforeningen (Landsforeningen For Sukkersyge) 1,2

Diakonhøjskolen i Århus 1

Diakonhøjskolens Diakonforbund 1,2

Diakonissehuset Sankt Lukas Stiftelsen 1,2

Dialogcentret Danmark 1,2

Dienesmindes Venner 1

Din Frikirke 1,2

Din Kirke 1,2

Disuzo Marondera Roskilde 1,2

Drachmanns Hus på Skagen 3

Dyrefondet 1

Dyrenes Alliance 1

Dyrenes Beskyttelse 1,2

Dyrenes Venner 1

Dyreværnet - Foreningen til Værn for Værgeløse Dyr 1

Dyreværnsforeningen Kattens Værn 1

Døvefonden 1,2

Døves Kristne Fællesskab København 1,2

Døves Kristne Fællesskab Vejle 1,2

Educat 1

EGV-Fonden (Ældre Fonden) 3

Ehlers-Danlos Foreningen i Danmark 1,2

Elevforeningen v/Haslev Udv Højskole 1

EMMAUS FONDEN 1

Endometriose Foreningen 1,2

Engholmlegatet 3

Esbjerg Havneservice 1

Ethiopiens Børn 1

Euro Life Kirke 1,2

Europe Harvest Center 1,2

Eva og Henry Frænkels Mindefond 3

Evangeliekirken (Pinsekirken på Frederiksberg) 1,2

Evangeliesalen 1,2

Evangelisk Alliance i Danmark 1

Evangelisk Børnemission 1,2

Evangelisk Luthersk Frimenighed, Frederikssund 1,2

Evangelisk Luthersk Missionsforening i Danmark 1,2

Evangelisk Luthersk Missionsforening, København 1,2

Evangelisk Luthersk Netværk 1,2

Eventure -Foreningen for udvikling af bæredygtige projekter i udviklingslande 1

Exodus- Kirken 2

Falsters Baptistmenighed 1,2

Familiekirken 1,2

Familier med kræftramte børn 1,2

Fanø Kunstmuseum 1

Farsø Evangeliecenter 1,2

Farsø Frimenighed 1,2

Finansforbundets Centrale Hjælpefond 3

First International Baptist Church (FIBC) i Danmark 1,2

Fjellerup Valgmenighed 1,2

Fjerritslev Frikirke 1,2

Folk & Forsvar 1

Folkekirkens Dagligstue 3

Folkekirkens Mission 1,2

Folkekirkens Nødhjælp 1,2

Fonden "En God Start i Livet" 1,2

Fonden Bystævneparkens Venner 3

Fonden Børnehjælpsdagen af 6. maj 1904 1

Fonden Danmarks Flymuseum 1

Fonden DanWatch 1,2

Fonden Den Økologiske Have 1

Fonden for Esperanto - Domo 1

Fonden for Focolare-Bevægelsen 2

Fonden for Gymnastikhøjskolen i Ollerup 1

Fonden for Socialt Ansvar 1,2

Fonden Hold Danmark Rent 1,2

Fonden Mindsteps Videncenter 1,2

Fonden Oluf Høst Museet 3

Fonden Projekt Udenfor 1

Fonden Roskilde Festival 1

Fonden SAFE AND ALIVE 1

Fonden Sagnlandet Lejre 1

Fonden Skandinavisk Børnemission 1,2

Fonden Til Fremme af Antroposofisk Kulturel Virksomhed 1,2

Fonden til Støtte for Danske Soldater i Internationale Misssioner 1,2

Fonden Troens Bevis 1,2

Fonden Ulvsborg Historisk Værksted 1

Fondet for Forsøg med Sukkerroedyrkning 2

Forening Evangelist 1,2

Foreningen af Danske Døvblinde 1

Foreningen af evangelisk-lutherske valgmenigheder i Danmark 1,2

Foreningen af Kristne Friskoler 1

Foreningen Agape 1,2

Foreningen Ahlul Bait i DK 1

Foreningen Børnelejren på Langeland 1

Foreningen Cancerramte Børn 1

Foreningen Dansk SkoleSkak 1

Foreningen Det Europæiske Hus 1,2

Foreningen Enable 1,2

Foreningen for Breklum Missionens Venner i Nordslesvig 1,2

Foreningen for Stammere i Danmark (FSD) 1

Foreningen Greenpeace Denmark 3

Foreningen Grønlandske Børn 1,2

Foreningen Husdyrenes Vel Fyn 1

Foreningen Klosterhus 1,2

Foreningen La Vida 1,2

Foreningen nyt Hesteliv 1

Foreningen OUTsideren 1

Foreningen Roskilde Festival 1

Foreningen Tredje Verden 1,2

Foreningen U-landsnyt.dk 1

Foreningen VIAid - Cafe Retro 1

Foreningen Vægterne 1,2

Foreningen Ørslev Kloster 1

Foreningen Ådalen Retræte 1,2

Forn Sidr - Asa- og Vanetrosamfundet i Danmark 1,2

Forælder Fonden 1

Fountain House Fonden Danmark 1

Frederiksborg Valgmenighed 2

Frederikshavn Baptistmenighed 1,2

Frederikshavn Kirkecenter 1,2

Frelsens Hjælps Menighed Silkeborg 1

Frelsens Hær 1,2

Fremtid og Håb 1,2

Frikirken - En Åben Dør 1,2

Frikirken Filadelfia 1

Frikirken Haderslev 1,2

Frikirken Hillerød 1,2

Frikirken i Løgstør 1,2

Frikirken i Sorø 1,2

Frikirken i Aabenraa- Missionsforbundet 1,2

Frikirken På Havnen Christianshavn 1,2

Frikirken Aalborg Øst 1,2

Frilandsmuseets Venner 1

Friluftsmissionen 1,2

Frimenigheden Kilden 1,2

Frimenigheden Kristent Fællesskab 1,2

Frivilligt Drenge - og Pigeforbund (FDF) 1

Frøstruphave Efterskole 1

Fugleværnsfonden 1,2

Fulton-Stiftelsen 1

Furesø Frimenighed 1,2

Furi Appel og Gunnar Niskers Fond til Almennyttige Formål 3

Fynbo Fonden 2

Fælledgårdens Plejehjemsfond 3

Fælleskirken 1,2

Fårevejle Frimenighed 1,2

Galten Valgmenighed 1,2

Ghana Venskabsgrupperne 1

Gigtforeningen 1,2

Gigtforeningen for Morbus Bechterew 3

Give Baptistmenighed 1,2

Give-Egnens Museum 1

Givskud Zoo 1,2

Gjellerup Valgmenighed 1,2

Gjæstebud 1,2

Godthåbskirken, Det Danske Missionsforbund, Odense Menighed 1,2

Gospel Church International 1,2

Gospel Outreach 1,2

Gotvedskolen 1

Greater Love 1,2

Grenaa Frikirke 1,2

Grethe Møllers Mindefond 2

Greve Frikirke, Church of the Nazareene International 1,2

Grundtvigsk Forum, Kirkeligt Samfund 1

Grænseforeningen 1

Græsted Frikirke 1,2

Handelshøjskolen i København 3

Handelsungdommens uddannelsesfond 3

Handicapcentret Kronjylland 1

Handicappede børns ferier 1

Handicapportalens Støtteforening 3

Hands for Jesus 1,2

Havrebjerg Valgmenighed 2

Hedemølle Efterskole 1

Hedensted Valgmenighed 1,2

Heerup Museum 3

Hellig Kors Klosters Fond 1

Herlufsholm Skole og Gods 1

Herlufsholm-Fonden 1

Herlufsholms Kostskoles Fripladslegat 1

Herning Frikirke 1,2

Herning Valgmenighed 1,2

Hestens Værns Fond til fordel for foreningen "Hestens Værn" 1

Hilton in the Community Foundation 2

Himalayan Project 1

Himmelekspressens Komitès Fond 3

Hindu Kulturelle Forsknings- og Informations Center 1

Hjernesagen, Landsforeningen for Apopleksi- og Afasiramte 1,2

Hjerneskadeforeningen 1,2

Hjerteforeningen 1,2

Hjerteforeningens Børnefond 1,2

Hjørring Baptistkirke 1,2

Holstebro Baptistmenighed 1,2

Holstebro Frimenighed-Evangelisk Luthersk Oasefællesskab 1,2

Holstebro Valgmenighed 1,2

Holy Spirit Missionary Church 1,2

Hopenow 1

Horne Idrætspark S/I 1

Horsens Pinsekirke 1,2

Hospice Forum Danmark 1,2

Hospice Fyn, Vangelystkontoen 3

Hospice Sjælland Den Selvejende Institution 3

Højskoleforeningen for Rudolf Steiner Pædagogik 1

Høreforeningen 1,2

Høve Valgmenighed 1,2

I Mesterens Lys 1,2

Idræts- og Kultur Fonden Sydvest 1

Impacht Church 1,2

Indenlandsk Sømandsmission 1,2

Information- og Samtaleforum for Kristendom og Nyreligiøsitet (Ikon) 1,2

Inge Sørensens Kattehjems Fond 1

Ingeniører uden Grænser 1,2

Ingstrup Baptistmenighed 1,2

Initiativfonden af 23. marts 1994 1

Institutionen Moralsk Oprustning/ IofC 1,2

Institutionen San Cataldo 3

InterAid Danmark 1,2

International Aid Services 1,2

International Christian Community ( ICC) 1,2

International City Baptist Church 1,2

International Harvest Christian Center 1,2

International Rehabilitation Council for Torture Victims (IRCT) 1,2

IOF Skoleforening 3

Islamic Center Jafferia 1,2

Islamisk Forum 1,2

Islams Ahmadiyya Bevægelse 1,2

Israelmissionens Unge 1

JDRF-Fonden for Diabetesforskning 1,2

JegBlevHelbredt 1,2

Jehovas Vidners Rigssalsforening - Danmark 1,2

Jesu Hjerte Sogn 1,2

Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige I Danmark 1,2

Jesus is Lord Church, Copenhagen 1,2

Josva Fællesskabet i Aalborg 1,2

Jugend Musikfond, Nordschleswig 3

Julemærkefonden 1,2

Jyske Musikkonservatorium, Det 3

Jægernes Naturfond 1

Karmapa Trust, Det Danske Religiøse Samfund 1,2

Karmelkirken 1,2

Kbh's Valgmenighed 1,2

KEMBUJEH SCHOOL FRIENDS 1

Kerteminde-Dalby Valgmenighed 1,2

KFUKs Sociale Arbejde 1,2

KFUM og KFUK i Danmark 1,2

KFUMs Sociale Arbejde i Danmark 1,2

KFUMs Soldatermission i Danmark 1,2

KFUM-Spejderne i Danmark 1

Kgl. Vajsenhus, Det 3

Khatamul Anbia Forening 1,2

Kirkecenter Livets Kilde 1,2

KirkeCentret 1

Kirkefondet 1,2

Kirkelig Forening for Den Indre Mission i Danmark 1,2

Kirkeligt Centrum 1

Kirken CONNECT 1,2

Kirkens Korshær 1,2

Kirkernes Integrations Tjeneste 1,2

Kiropraktik og Sundhed 1,2

Kirsten og Hans Rasmussens Legat (fond) 3

Kjellerup & Omegns Valgmenighed 1,2

Kjøbenhavns Understøttelsesforenings Legatfond 1

Kkl - Det Jødiske Nationalfond 1

KLF, Kirke & Medier 1,2

Klim Valgmenighed 1,2

Kløvermarkskirken Holbæk Baptistmenighed, 1,2

Kofoeds Skole 1,2

Kolding Valgmenighed 1,2

Kontaktcenter Klippen 1

Kopenhagen Furs Velgørenhedsforening 1

Kopps Legat, Speciallæge Heinrich Kopp 2

Korskirkens Baptistmenighed 1,2

Kridtkirken, Pinsekirken på Møn 1,2

KRIS, Landsorganisationen 1

Krishnabevægelsen, Iskcon i Danmark 1,2

Kristelig Handicapforening i Danmark 1,2

Kristelig Lægeforening 1,2

Kristeligt Arbejde Blandt Blinde 1

Kristeligt Forbund for Studerende 1,2

Kristeligt Pressebureau 1

Kristeligt Studenter-Settlement 1

Kristen Videnskabs Kirke i København 1,2

Kristensamfundet i Danmark 1,2

Kristent Center Midt-Vest 1,2

Kristent Centrum Aalborg 1,2

Kristent Fællesskab Odense 1,2

Kristent Medie Netværk 1

Kristent Pædagogisk Institut 1,2

Kristi Kirke, København 1

Kristus for Alle 1,2

Kristus Kirken i Vejen 1,2

Kristuskirken, Rødding 1,2

Kristuskirkens Baptistmenighed 1,2

Kronjyllands Valgmenighed 1,2

Kræftens Bekæmpelse 1,2

Kræfter til Kræft 1

Kræftforeningen Tidslerne 1

Kulturbro-Aalborg 1

Kvindecenterfonden Dannerhuset 1,2

Kvindernes U-Landsudvalg - K.U.L.U. 1

Kvinderådet 1

Kvækerne. Vennernes Religiøse Samfund i Danmark 1,2

Kærlighedens Missionærer 1,2

Kærnehuset i Vejle 1,2

København Vineyard 1,2

Københavnerkirken 1,2

Københavns Bibeltrænings Center 1,2

Københavns Evangelisk-Lutherske Frimenighed 1,2

Københavns Højskoleforening Vartov 3

Københavns Kommunes Legat for Værdige Trængende Personer 3

Københavns Kristne Center, v/ Bo Schultz 1

Københavns Moske (Imam Malik Institut) 1,2

Københavns Mødelokaleforening 1,2

Købnerkirkens Baptistmenighed 1,2

Købstadsmuseet Den Gamle By 1

Kaas Frikirke, Det Danske Missionsforbund 1,2

Landsbevægelsen Respekt for Menneskeliv 1

Landsbyfonden 1

Landsforening mod spiseforstyrrelser 1,2

Landsforeningen Aktive Kristnes Omsorgsarbejde 1,2

Landsforeningen Autisme 1,2

Landsforeningen Den Danske Hjælpefond 1,2

Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur 1

Landsforeningen For Marfan Syndrom 1,2

Landsforeningen for Økosamfund 1

Landsforeningen Forsøgsdyrenes Værn 1

Landsforeningen Lev 1,2

Landsforeningen Ligeværd 1

Landsforeningen Lænken 3

Landsforeningen Mod Brystkræft 1

Landsforeningen mod Huntingtons Chorea 1,2

Landsforeningen Natur & Ungdom 1

Landsforeningen Prader-Willi Syndrom 1

Landsforeningen Sathya Sai Baba 1,2

Landsforeningen Sind 1,2

Landsforeningen til Bekæmpelse af Cystisk Fibrose 1,2

Landsforeningen Til Bekæmpelse Af Kredsløbssygdomme 1

Landsforeningen til Forebyggelse af Kræft 1,2

Landsforeningen til støtte ved Spædbarnsdød 1

Landsforeningen Ønskefonden 1,2

Landsorganisationen Børns Vilkår 1,2

Landsorganisationen Red Barnet 1,2

Landsorganisationen Udsatte børn og Unge (YoungCare) 2

Lemvig og Omegns Valgmenighed 1,2

Leve Børnene Vivanet.dk 1,2

Liberal Katolsk Kirke i Danmark 1,2

Lions Clubs International Multipeldistrikt 106 Danmark 1,2

Liselundfonden 1

LittleBigHelp 1

Louisiana - Museum for Moderne kunst 3

LungePatient.dk, Lungeforeningen Boserup Minde 1

Luthersk Missions Højskole 3

LUTHERSK MISSIONS HØJSKOLES ELEVFOND 1

Luthersk Missions Ungdom 1

Luthersk Missionsforening 1,2

Luthersk Missionsforening Kbh Afd 1,2

Luthersk Missionsforening, Lolland-Falster Afdeling 1,2

Luthersk Missionsforening, Nordsjællands Afdeling 1,2

Lyngby Baptistmenighed 1,2

Lægeforeningens Forskningsfond 3

Læger Uden Grænsers Fond 1,2

Lærernes Missions Forening 1,2

Løkken Frikirke 1,2

MAF Danmark 1,2

Maran-Ata Menigheden i Jylland 1,2

Mariagerfjord Frikirke 1,2

Marie og Svend A. Sønderups Fond 3

Marjattahjemmenes Støttefond 1,2

Martinus Ideal Fonden 3

Martinus Idealfond 1

Martyrernes Røst 1,2

Masangas Venner 1

Mellemfolkeligt Samvirke 1,2

Mellerup Valgmenighed 1,2

Menigheden Faderhuset 1,2

Menighedsfakultetet i Danmark 1,2

Menighedsfællesskabet Fisken 1,2

Merkurfonden 1

Mermaid Projektet, Selvejende Institution 1,2

Metodistkirken i Danmark 1,2

Metodistkirkens Sociale Arbejde (Centralmissionen) 1,2

Midtjyllands Valgmenighed 1,2

Midtsjællands Baptistmenighed 1,2

Migrænikerforbundet 1

Mindefonden for lærerinde Karen Svankjær Yde 3

Mindefonden for skovridder, godsforvalter A.R. Hansen, Holsted Kloster 3

Mindelegat efter Kirsten og Hans Rasmussens Falster (fond) 3

Minhaj ul Quran International Denmark 1,2

Miron Elenora Christensens Fond 3

Mission Afrika 1,2

Mission Danmark 1,2

Mission Øst 1,2

Missionaires of Charity 3

Missionen blandt Hjemløse 1

Missionsfonden af 4.5.1964 1,2

Missionsforbundet Frikirken Salem 1,2

Missionskirken, Rønne (Det Danske Missionsforbund) 1,2

Mogens Andreasen Fonden Afdeling C, afsnit 2122 Rigshospitalet 2

Morslands Historiske Museum 1

Morsø Frimenighed 1,2

Moskeforeningen Kbh 1

Muskelsvindfonden 1

Muslimsk Reform Center 1

Mødrehjælpen af 1983 1,2

Nationalmuseet 3

Netværket for Økologisk Folke- Oplysning og Praksis 1

Netværkskirken 1,2

New Life Outreach 1,2

Nexø Frikirke 1,2

Nibe Baptistmenighed 1,2

NOAH, Den selvejende institution 1,2

Nordjylland Chin Church 1,2

Nordschleswigsche Gemeinde 1,2

Nordsjællands Valgmenighed 1,2

Norea Radio Danmark 1,2

Norske Forening av 1863, Den 3

Nyreforeningen 1,2

Nyreforeningens Forskningsfond 3

Nyt Liv - Forbund for Evangelisation i Danmark 1,2

Næstved Bykirke 1,2

Nøragers humanitære hjælpeorganisa hjælpeorganisation for Russiske Børnehjem 1

Oasefællesskabet, Søhøjlandets Evang. Luth. Frimenighed 1,2

OCD-foreningen 1

Odd Fellow Fonden 3

Odd Fellow Ordenens Børnefond af 1994 3

Odd Fellow Ordenens Hospice Fond 3

Odder Frimenighed 1,2

Odder Valgmenighed 1,2

Odense Baptistmenighed 1,2

Odense Valgmenighed 1,2

Odense Zoologiske Have 1

OK-Fonden 3

Operaens Venners Fond af 1984 1

Operation Mission 1,2

Oplev Jesus 1,2

Orchid Project Danmark 1,2

Ordet og Israel 1,2

Osted Valgmenighed 1,2

Osteoporoseforeningen (Landsforeningen mod Knogleskørhed) 1

Oure Baptistmenighed 1,2

Overlæge dr. med. Einar Geert-Jørgensen og hustru Ellen Geert-Jørgensens Forskningslegat 3

Patientforeningen Lungekræft 1,2

PFA Brug Livet Fonden 1

Phendeling - Center for Tibetansk Buddhisme 1,2

Pilgrim Foundation 1,2

Pindstrup Centret 1

Pindsvinevennerne i Danmark 1,2

Pinsekirken 1,2

Pinsekirken Amager 1,2

Pinsekirken Bornholm 1,2

Pinsekirken Elim, Tejn 1,2

PinseKirken Esbjerg 1,2

Pinsekirken i Brovst 1,2

Pinsekirken i Hjørring 1,2

Pinsekirken i Kolding 1,2

Pinsekirken i Køge 1,2

Pinsekirken i Thisted 1,2

Pinsekirken i Vejle 1,2

Pinsekirken i Ålborg 1,2

Pinsekirken Kalundborg 1,2

Pinsekirken Korsør 1,2

Pinsekirken København 1,2

Pinsekirken Nykøbing F. 1,2

Pinsekirken Nyt Håb 1,2

Pinsekirken Randers 1,2

Pinsekirken, "Kristent Fælleskab", i Nakskov 1,2

Pinsekirken, Holstebro 1,2

Pinsekirken-Rudkøbing 1,2

Plan International Danmark 1,2

Plant et Træ - eller 2 1

Power House 1,2

PowerKirken 1,2

Projekt Genesis 1

Projekt ØST Skt Petersborg 1,2

PROPA prostatacancer Patientforeningen 1,2

Psykiatrifonden 1,2

PTU, Landsforeningen af Polio-, Trafik- og Ulykkesskadede 1,2

Radiumstationens Forskningsfond v / Århus Sygehus, Onkologisk afdeling 3

Randers Baptistmenighed 1,2

Randers Frimenighed 1,2

Randers HUSmenighed 1,2

RE:GEN 1,2

Red Orangutangen 1,2

Redningsteknisk Samling, Fonden 3

Ree Park Conservation Foundation 1,2

Refugees United Fonden 1

Refugiefonden, Løgumkloster 3

Refugiets Venner 3

Rehabiliterings - og Forskningscenter for Torturofre 1,2

Rejsefond for Voksne Spastikere 1

Resen Multipark 1

RETTEN TIL LIV 1,2

Romafolkets evangeliske kirke 1,2

Roskilde Baptistkirke 1,2

Roskilde Kulturforening 1

Rotary Danmarks Hjælpefond 1

Rudolf Steiner Skolen i Hjortespring, Michael Skolen 1

Rudolf Steiner Skolen i Århus 3

Rumæniensprojektet af 1992 1,2

Rygmarvsbrokforeningen af 1988 1

Ryslinge Frimenighed 1,2

Ryslinge Valgmenighed 1,2

Rødding Frimenighed 1,2

Røde Kors Hjemmet i Løgstør 3

Rørlandskirken, Missionsforbundet 1,2

Salt and Light 1,2

Samvirkende Menighedsplejer 1,2

Sankt Lioba Kloster 2

Sankt Vincent Grupperne 1,2

Saralystkirken 1,2

Sarons Slettes Missions - og Nødhjælpscenter 1,2

ScanAid 1

Scleroseforeningen 1,2

Sct. Bernhards Stiftelse 1,2

Sct. Maria Hospice Center 1

Sdr. Bork Nødhjælp, c/o Sonja Laugesen 1,2

Sdr. Nærå Valgmenighed 2

Selimiye Stiftelsen 1

Selskabet Lysglimt 1

Selskabet til støtte for Pakistans Kirke 1,2

Sex og Samfund 1,2

Shalom 1,2

Shir Hatzafon 1,2

Shri Ram Chandra Mission 1

Siemensfonden 2

Silkeborg Baptistmenighed 1,2

Sindal Baptistmenighed 1,2

Siri Guru Singh Sahba Copenhagen 1

Sjølundkirken Næstved 1,2

Skagens Museum 1,2

Skanderup Valgmenighed 1,2

Skive Travs Venskabsforening 1

Skjern Valgmenighed 1,2

Skodsborg Observationsspædbørnehjem 3

Skovlunde Frikirke 1,2

Skuespillerforeningen af 1879 1

Slesvig-Ligaen 1

Sofiefonden 3

Solvognen, Kunst- og Filosoficentret 1

Soransk Samfunds Boligfond 3

Soroptimist International i Danmark 1

SOS-Børnebyerne, Danmark 1,2

Sozialdienst Nordschleswig 1

Spastikerforeningen 1,2

Specialist People Foundation 1,2

Spedalskhedsmissionen 1,2

Sporvejshistorisk Selskab 1

St. Alban`s Church, Copenhagen 1,2

Stairway Danmark 1

Statens Arkiver 2

STH-Servicehunde til Handicappede 1

Stiftelsen Georg Stages Minde 1

Stomiforeningen COPA 1

Storkøbenhavnske Odd Fellow Logers Humanitære Fond 3

Strandkirkefællesskabet 1,2

Strandvejskirken 1,2

STS International Solidarity 1,2

Studentermenigheden i Århus 1

Støtte Til Soldater Og Pårørende (STSOP) 1,2

Støttecenter mod Incest i Danmark 1

Støtteforeningen for Anker Fjord Hospice 1

Støtteforeningen for Hospice i Odder 3

Støtteforeningen for Hospice i Sønderjylland 1,2

Støtteforeningen for Landsbyhospitalet Heri 1,2

Støtteforeningen for Skive Sygehus 3

Støtteforeningen for Usa River Børnehus 1,2

Støtteforeningen Hospice Sydfyn 1

Støtteforeningen til Bevarelse af Vesthimmerlands Sygehus i Farsø 1

Støtteforeningen til selvhjælp i Uganda 1

Støtteforeningen til udbygning af Den Selvejende Instirution Søby-Højslev Hallerne 1

Sundhedspersonalets Missionsfællesskab 1,2

Svanevig Hospice 3

Svendborg Baptistmenighed 1,2

Svendborg Håndboldklub 3

Svendborg Menighedscenter 1,2

Svenska Gustafskyrkan 1,2

SVF - Skagenskolen, Sambuyan Village Friends 1

Sydfyns Frimenighed 2

Syvende Dags Adventistkirken, Danmark 1,2

Sæby Baptistmenighed 1,2

Søhøjlandets Valgmenighed 1,2

Sølund Musik Festival 1

Sømandsstiftelsen Bombebøssen 3

Sønderskovhjemmet 1

Tarab Institute International 1,2

Tariqa Burhania Dusuqiya Shazuliya 1,2

Tendai Danmark 1

Terre des Hommes, Danmark 1,2

The Gospel Fellowship 1,2

The International Church of Copenhagen 1,2

The Redeemed Christian Church of God Jesus Center, København 1,2

The River of Life 1,2

Thisted Baptistkirke 1,2

Thorsted Frimenighed 1,2

Thylands Menighed, Det danske Missionsforbund 1,2

Tibet Charity 1,2

Tove Birthe Jensens Mindelegat 3

Trankebarfondet 1,2

Trapholtfonden 3

Tres Dias Danmark 1

Trianglen 1

Troens Ord 1,2

Trængstrup Frimenighed 1,2

Tværkulturelt Center 1,2

Tyrkisk Kultur Forening (TKF) 1

Tølløse Baptistmenighed 1,2

Tønder Frikirke 1,2

Tåstrup Menighedshus 1

Ubberup Valgmenighed 1,2

Udviklingshæmmedes Landsforbund 1,2

U-Landsforeningen Ibis 1,2

U-Landsforeningen Svalerne 3

U-Landshjælp Til Selvhjælp 1,2

Ungdom Med Opgave 1,2

Ungdommens Røde Kors 1

Ungdommens Vel, KFUM og KFUK's børne og ungdomsforsorg 3

Unge for Menneskerettigheder 1

Unge Hjem en folkekirkelig forening for alle 1

UNIC - en kirke i tiden 1,2

Unicef Danmark 1,2

United Christian Broadcasters Danmark 1

United Hearts Fonden 1

United World Colleges Danmark 1

UNITED Øresundskyrkan Malmö 1,2

Vadum Menighed, Vadum Kirkecenter (Det Danske Missionsforbund) 1,2

Vagttårnets Bibel- og Traktatselskab 1,2

Vallekilde Valgmenighed 1,2

Vanførefonden 3

Vartov Valgmenighed 1,2

Vedvarende Energi 1

Vejle Frimenighed 1,2

Vejstrup Valgmenighed 1,2

Venner til Rønhede-centret 1

Ventilen Danmark 1

Verdens Børn - International Børnehjælp 1,2

Verdens Børns Velfærds organisation 1

Verdens Skove 1,2

Verdensdiabetesfonden 1,2

Vesterkirken i Stenum 1,2

Vestermarkskirken, Det Danske Missionsforbund-Grindsted 1,2

Vesthimmerlands Frimenighed 1

Vesthimmerlands Musikhus Venner 1

Viborg Baptistmenighed 1,2

Viborg Internationale Pinsekirke 1,2

Vineyard Roskilde 1,2

Voldhøj Valgmenighed 1,2

Vraa Baptistkirke 1,2

Vrå Valgmenighed 1,2

Winning Nations 1,2

Wizo i Danmark 1

WSPA Danmark 1,2

WWF Verdensnaturfonden 1,2

Wycliffe:Sprog-Kultur-Bibel 1,2

Xpect Pinsekirken Herning 1,2

Youth for Christ - Danmark 1,2

Y's Men International Region Danmark 1

Zeppelin- og Garnisons Museum Tønder 3

Zion Menighed 1,2

Zion Vækkelses Center 1,2

Zoologisk Have i København 1,2

Ældre Sagen, Landsforeningen 1

Øjenfonden 3

Øjenforeningen Værn om Synet 1

Ølgod Valgmenighed 1,2

Østens Assyriske Kirke 1,2

Østervrå Baptistmenighed 1,2

Østervrå Frikirke 1,2

Østhimmerlands Baptistmenighed 1,2

Åbenkirke 1,2

Åbenkirke Odense 1,2

Åbne Døre 1,2

Aage V. Jensen Naturfond 2

Ågård Frimenighed 1,2

Aalborg Menigheds Center 1,2

Aalborg Valgmenighed 1,2

Århus Baptistmenighed 1,2

Århus Bykirke 1,2

Århus Bønne Center 1,2

Århus Frikirke 1,2

Aarhus Symfoniorkesters Fond af 13.April 1983 1

Århus Valgmenighed 1,2

Aars Frikirke 1,2

Aarup Frikirke 1,2