Indhold

Afsnittet indeholder:

  • Generelt om løbende ydelser (C.A.4.1.5.1)
  • Løbende ydelser til godkendte foreninger mv. og religiøse samfund - LL § 12 stk. 2 og 3 (C.A.4.1.5.2)
  • Løbende ydelser til ikke-godkendte foreninger mv. (C.A.4.1.5.3)
  • Løbende ydelser til personer (C.A.4.1.5.4)
  • Gensidigt bebyrdende aftaler (C.A.4.1.5.5)
  • Oversigt over fradrag for løbende ydelser (C.A.4.1.5.6)
  • Gaver til kulturinstitutioner (C.A.4.1.5.7)
  • Fradrag for gaver til visse foreninger efter LL § 8 A (C.A.4.1.5.8)
  • Liste over godkendte foreninger (C.A.4.1.5.9)
  • Optagelse på liste over godkendte foreninger i henhold til boafgiftslovens § 3, stk. 2 (C.A.4.1.5.10).