Dato for udgivelse
28 Sep 2011 11:14
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
20 Sep 2011 13:20
SKM-nummer
SKM2011.631.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
11-149730
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Moms og lønsumsafgift
Overemner-emner
Andet om moms
Emneord
Moms, formidling, provision, rejsebureau, særordning
Resumé

Skatterådet bekræfter, at spørgers formidlingsprovision af krydstogter under de betingelser, som spørger har angivet, skal anses som selvstændige momspligtige ydelser, der ikke er omfattet af særordningen for rejsebureauer. Spørgers formidlingsprovision af krydstogterne skal derfor behandles efter momslovens almindelige regler, herunder regler om formidling i en andens navn og for en andens regning.

Hjemmel

Momsloven § 4, stk. 1,
Momsloven § 4, stk. 4 og
Momsloven § 67, stk. 1

Reference(r)

Momsloven § 4, stk. 1, § 4, stk. 4 og
Momsloven § 67, stk. 1

Henvisning

Momsvejledningen 2012-2 afsnit Q.3.2

Henvisning

Den juridiske vejledning 2012-2 afsnit D.A.4.2.3

Spørgsmål:

  1. Skal den beskrevne formidling af salg af krydstogter i hele verden anses som momspligtig formidling i fremmed navn?

Svar:

  1. Ja

Beskrivelse af de faktiske forhold

Spørger (A) er en dansk rejseformidler, der for leverandører af rejseydelser formidler forskellige typer af rejser til private.

Nærværende anmodning om bindende svar vedrører kun spørgers formidling i fremmed navn af rejser med krydstogter.

En rejse med krydstogt er en rejse med et eksklusivt passagerskib, hvor de rejsende på forhånd har betalt en samlet pris for sejlads, overnatning i kahyt og bespisning i restauranter på skibet.

Spørger formidler også andre typer af rejseydelser, men disse er ikke omfattet af denne anmodning om bindende svar.

Spørger handler som agent for de pågældende leverandører af rejseydelser. Det er formidlingen af disse krydstogt-ydelser, som er omfattet af denne anmodning om bindende svar.

Spørgsmål 1 - faktiske oplysninger vedrørende formidling af krydstogt i hele verden

Formidlingen vil være rettet mod private rejsende, primært med bopæl i Danmark.

Forskellige rederier udbyder krydstogter på deres skibe. Spørger har aftaler med rederier, der ønsker at anvende spørger som sin agent i Danmark til formidling af salg af krydstogter til primært danske rejsende. De rejsende kan på denne måde kontakte spørger og få råd og vejledning omkring rederiernes krydstogter, ligesom de rejsende kan afgive deres bestilling af krydstogt hos spørger.

Spørger har fremlagt et eksempel på en aftale mellem spørger og et rederi (B).

Af aftalen her i uddrag fremgår følgende:

"2. Collection and Remittance of Fares.

(a) The Agent shall collect all fares and other charges, fees, taxes, port charges, pre-paid shore excursions, pre-paid gratuities and cancellation charges due to B from passengers, travel agents or otherwise with respect to passenger transportation services sold by the Agent in the Territory. All amounts so collected by the Agent shall be deposited in a first class bank approved by B.

(b) At the direction of B, the Agent shall either (i) remit to B the amounts collected by the Agent, less the Commission due to the Agent pursuant to Section 3 below or (ii) remit to B the total amount collected by the Agent and B shall pay the Commission to the Agent within 60 days of receipt of such revenues. The Agent shall remit all such amounts as often as B shall reasonably direct, but no less than monthly. B may charge an administrative fee of one and one half percent per month on any amount that remains outstanding after being declared due by B. B shall have the right to set off commissions or other amounts due to the Agent against amounts due to B pursuant to this Agreement,

3. Compensation.  As compensation for the services rendered by the Agent, B shall pay to the Agent a commission in an amount equal to X%(X-percent) (the "Commission") of the gross revenue of B cruises in the Territory which are due solely to the promotional and sales efforts of the Agent (collectively the "Gross Sales Revenue"). The Agent shall be solely responsible to compensate travel agents and/or subagents operating in the Territory for the Agent for the activity performed by them.

The Agent shall determine the amount,if any, of the commission to be paid to travel agents and subagents operating in the Territory for the Agent.

However B, in order to harmonize the sale policies of all partners performing in the Territory,shall be entitled to decide the maximum rate of commission payable by the Agent to the travel agents and sub-agents. ...

8. Relationship of Parties. B and the Agent acknowledge and agree that the Agent is an independent contractor and not a partner or joint venturer with B. Except as set forth in this Agreement, the Agent shall not hold itself out to be the legal representative of B. The financial relationship established by this Agreement between the Agent and B shall be deemed to that of trustee and beneficiary, and not that of debtor and creditor, and all Gross Sales Revenue shall be deemed to be the property of B, and not the property of the Agent."

Spørger opkræver de rejsendes betaling til rederiernes krydstogter på vegne af de forskellige rederier, og spørger modtager et vederlag fra rederierne for formidlingsydelsen. Spørger opkræver ligeledes et selvstændigt formidlingshonorar direkte hos de rejsende i forbindelse med, at spørger opkræver betalingen for krydstogtet på vegne af rederierne.

Spørger har ikke selv fysiske reklamekataloger, men rederiernes egne kataloger kan downloades via links på spørgers hjemmeside.

Der er fremlagt prints af udvalgte beskrivende dele af spørgers hjemmeside.

Der er på de fremsendte prints adskillige henvisninger til rederierne.

Spørger har en hjemmeside, som er udgangspunktet for formidlingen af krydstogter, men spørger annoncerer også i papirudgaver af aviser. Spørger kan også kontaktes pr telefon eller man kan møde op på spørgers kontor.

De rejsende kan på spørgers hjemmeside finde rederiernes priser for krydstogterne. De viste priser på hjemmesiden er altså de priser, som rederierne skal have for at sælge krydstogterne til de rejsende. De rejsende ved på denne måde, hvad selve krydstogtet koster hos rederierne.

Rederierne opererer med flydende priser, hvilket betyder, at priserne varierer fra dag til dag afhængig af forskellige forhold (valutaforhold, antal resterende billetter mv.). Dette ændrer dog ikke det faktum, at de rejsende kommer til at betale den pris, som rederierne annoncerer for krydstogterne.

De rejsende kan via hjemmesiden sende en forespørgsel på et bestemt krydstogt hos et konkret rederi. Hvis der er pladser på krydstogtet, sender spørger et tilbud til den rejsende på vegne af rederiet. Den rejsende kan acceptere tilbuddet. Herefter sender spørger en faktura til den rejsende vedrørende det hos rederiet bestilte krydstogt.

Der er fremlagt et eksempel på en følge-email med faktura og spørgers betingelser fra spørger til en rejsende.

Det fremgår blandt andet af mailen:

"Desuden, så henviser vi til at du nærlæser vores vigtige informationer på spørgers hjemmeside (link) og vore leverandøres gældende vilkår og betingelser, som du også finder henvisning til på vores hjemmeside."

Spørgers faktura indeholder under spørgers navn en skrift med teksten "Agent for verdens førende krydstogtsrederier."

På fakturaen er der en linje, hvor spørger opkræver rederiets pris for krydstogtet. Rederiets navn nævnes i fakturalinjen. Spørger videregiver vederlaget for krydstogtet til rederierne.

På fakturaen er der desuden en linje, hvor spørger opkræver et formidlingsgebyr, som den rejsende skal betale til spørger for assistancen.

I fakturateksten står der øverst, at spørger "er agent for" det pågældende rederi, og "krydstogt sker i henhold til rederiets betingelser". Umiddelbart efter er der en henvisning (hyperlink) til det pågældende rederis vilkår.

På fakturaens side 2 står anført det pågældende rederis annulleringsbetingelser.

Fakturaen sendes pr. email til den rejsende. I emailen henviser spørger den rejsende til dels spørgers vilkår og betingelser samt til leverandørernes / rederiernes vilkår og betingelser.

Rederiet sender herefter en faktura til spørger. På fakturaen opkræver rederiet den pris, som spørger har oplyst til den rejsende. Denne pris er på forhånd aftalt med rederiet.

Der er fremlagt et eksempel på en afregning fra rederiet B.

Af fakturaen fremgår det fulde beløb, som den rejsende skal betale. Det fremgår særskilt nedenunder, hvor stort et beløb, som spørger skal have i provision, nemlig X% af det beløb, som den rejsende skal betale.

Spørger udsteder desuden en provisionsfaktura til de enkelte rederier vedrørende optjent provision ved formidling af krydstogt til rejsende.

På rederiets faktura er der en henvisning til spørgers agentkode ("agency code") ligesom de rejsendes navne og en booking reference oplyses.

Rederierne bærer ansvaret for gennemførelsen af krydstogtet. Hvis en kunde ønsker at reklamere over forhold på et krydstogt (fx mangler ved en kahyt), kan kunden henvende sig enten til spørger eller det pågældende rederi. Hvis de rejsende henvender sig til spørger med reklamationer over selve krydstogtet, agerer spørger som formidler af reklamationen til det pågældende rederi. Det vil sige, at spørger ikke er ansvarlig og ikke bærer en risiko for gennemførelsen af selve krydstogtet.

Spørgers opfattelse ifølge anmodning og bemærkninger til sagsfremstilling

Den 1. januar 2011 er ny momslovgivning og ny praksis trådt i kraft for rejsebureauer. Da spørger anser sig selv som en slags rejsebureau, er det vigtigt for spørger at sikre sig, at spørger håndterer formidlingshonorarer momsmæssigt korrekt.

Spørgsmål 1 - spørgers begrundelse for den ønskede besvarelse

Det er spørgers overordnede opfattelse, at deres formidling af rejser med krydstogter vil være formidlingsydelser, som leveres i fremmed navn og for fremmed regning. Dermed skal formidlingsydelserne anses som selvstændige momspligtige ydelser, som i øvrigt ikke er omfattet af Særordningen for Rejsebureauer pr. 1. januar 2011.

Spørger handler for fremmed regning og risiko, når spørger for rederiernes regning formidler, at rejsende bestiller krydstogter. Det vil sige, at det alene er rederierne, som bærer det forretningsmæssige ansvar og risiko ved salget af krydstogterne.

Der er flere konkrete elementer fra spørgers formidlingssituation, som underbygger ovenstående opfattelse:

  · Spørger har på sin hjemmeside eksterne hyperlinks til rederiernes egne kataloger med informationer om krydstogterne. Disse hyperlinks er med til at sikre den rejsendes opfattelse af, at det er rederierne, som udbyder krydstogterne, og at spørger blot formidler krydstogtet på vegne af de enkelte rederier til rederiernes priser. 
  · Spørgers hjemmeside fortæller i øvrigt tydeligt, at spørger blot er agent for de enkelte rederier. 
    o Forsiden henviser til cruise med navngivne rederier.
    o Under rejsemål fremgår de enkelte rederiers navne tydeligt som ansvarlig for krydstogtet
    o På produktsiden har spørger altid en reference til information om skib, rederi og rederiets betingelser. 
    o På produktsiden står der fx "Da vi er agent for X-rederi  er det deres vilkår, som er gældende for rejsen."
    o Spørger nævner på siden "Vigtige informationer i forbindelse med rejser købt hos" spørger, at spørger "er agent for rederiet, flyselskabet og alle andre leverandører og rejsen sker i henhold til deres betingelser".
  · Spørgers fakturaer til de rejsende underbygger også, at spørger er agent for de enkelte rederier:
    o Det står direkte skrevet, at spørger er agent for rederierne. Denne skrift er med til at informere den rejsende om, at spørger er agent og ikke sælger i eget navn.
    o I selve fakturalinjen står det pågældende rederi nævnt ved navn, så den rejsende ved, hvilket konkret rederi den rejsende reelt køber krydstogt af.
    o Fakturalinjen suppleres af et hyperlink nedenunder til det pågældende rederis vilkår. Den rejsende bliver altså tydeligt gjort opmærksom på, at rederiets vilkår gælder for selve rejsen.
    o På bagsiden af fakturaen gengives det pågældende reders annulleringsbetingelser, hvilket igen tydeligt informerer den rejsende om, at spørger blot er agent for et rederi.
  · Rederiernes fakturaer til spørger viser, at rederierne opkræver den pris, som spørger opkræver for krydstogtet hos de rejsende. Dette underbygger, at spørger udelukkende er formidler af krydstogtet.

Særordningen for rejsebureauer pr. 1. januar 2011

Pr. 1. januar 2011 er nye momsregler trådt i kraft for rejsebureauer - SKAT har i den anledning udarbejdet en vejledning til virksomhederne, "Vejledning om særordning for rejsebureauer.

Det fremgår, at rejsebureauer er omfattet af særordningen under følgende betingelse: "Rejsebureauet skal 1) handle i eget navn og 2) som led i salget til den rejsende enten indkøbe varer og tjenesteydelser eller formidle varer og tjenesteydelser for andens regning (leverandørens)."

Spørger opfylder ikke betingelsen om at handle i eget navn, når spørger på baggrund af oplysninger fra de rejsende booker plads på et krydstogt og dermed skaber en aftale mellem den rejsende og rederiet.

Derfor er spørgers transaktioner som beskrevet i denne anmodning ikke omfattet af moms-særordningen for rejsebureauer.

Skatteministeriets indstilling og begrundelse

Ad spørgsmål 1.

Spørger ønsker svar på, om den beskrevne formidling af salg af krydstogter i hele verden skal anses som momspligtig formidling i fremmed navn.

Lovregler

Følgende fremgår af momsloven, lovbek. nr. 287 af 28. marts 2011:

" § 4, stk. 1. Der betales afgift af varer og ydelser, der leveres mod vederlag her i landet. Ved levering af en vare forstås overdragelse af retten til som ejer at råde over et materielt gode. Levering af en ydelse omfatter enhver anden levering. ...

§ 4, stk. 4. Når en formidler af en ydelse handler i eget navn, men for en andens regning, anses formidleren for selv at have modtaget og leveret den pågældende ydelse.

...

§ 67, stk. 1. Særordningen i dette kapitel finder anvendelse på transaktioner udført af rejsebureauer, der handler i eget navn over for den rejsende, og som til rejsens gennemførelse anvender leveringer af varer og ydelser, der foretages af andre afgiftspligtige personer.

Stk. 2. Særordningen finder ikke anvendelse på rejsebureauer, der udelukkende fungerer som formidlere, og for hvem § 27, stk. 3, nr. 3, om udlæg finder anvendelse.

Stk. 3. Ved anvendelsen af dette kapitel betragtes rejsearrangører som rejsebureauer."

Praksis

Det fremgår af Den juridiske vejledning 2011-2, afsnit D.A.4.2.3 Formidlingsydelser:

"En formidler handler i eget navn, når fx en lejer alene indgår aftale med formidleren, således at kun formidleren - og ikke udlejeren - bliver forpligtet af aftalen.

Når en formidler handler i fremmed navn, består betalingen typisk i provision og lignende, mens vederlaget for ydelsen tilfalder udlejer.

Om formidleren handler for egen regning, afgøres ud fra en konkret vurdering af, om det er formidleren eller udlejeren, der bærer risikoen for transaktionen."

Det fremgår af Momsvejledningen 2011-2, afsnit Q.3.2 Omfattede ydelser:

"Bestemmelserne omfatter alene sådanne leverancer i bureauets eget navn, der præsteres direkte over for de rejsende.

EF-domstolen har i C-200/04, ISt internationale Sprach- und Studienreisen GmbH, taget stilling til spørgsmålet, om særordningen for rejsebureauer i direktiv 77/388[...]'s artikel 26 også gælder for transaktioner, der udføres af en arrangør af såkaldte "high school-programmer" og "collegeprogrammer" med udlandsophold på tre til ti måneder, som arrangøren udbyder til deltagerne i eget navn, og til hvis gennemførelse arrangøren anvender ydelser, der præsteres af andre afgiftspligtige personer. EF-domstolen bemærker indledningsvis i præmis 19, at med henblik på at besvare det forelagte spørgsmål skal det undersøges, om et selskab, såsom ISt, handler i eget navn, og om det har egenskab af erhvervsdrivende omfattet af særordningen for rejsebureauer og til sine transaktioner anvender leveringer og tjenesteydelser, der præsteres af andre afgiftspligtige personer.

For så vidt angår spørgsmålet, om IST handler i eget navn, udtaler domstolen i præmis 20 det følger af retspraksis, at det tilkommer den nationale ret, der behandler en tvist vedrørende anvendelsen af sjette direktivs artikel 26, at undersøge, om denne betingelse er opfyldt, hvorved den skal tage alle oplysningerne i sagen i betragtning, navnlig karakteren af den pågældende erhvervsdrivendes kontraktlige forpligtelser over for sine kunder (jf. i denne retning dom af 12.11.1992, sag C-163/91, Van Ginkel, Sml. I, s. 5723, præmis 21). Det fremgår desuden af forelæggelsesafgørelsen, at det er ubestridt, at sagsøgeren i hovedsagen ikke handler som mandatar med hensyn til de transaktioner, som denne afgørelse hovedsageligt vedrører."

Landsskatteretten udtaler i SKM2005.363.LSR:

"Ved formidling af salg af flybilletter handler selskabet for fremmed regning, idet det er flyselskaberne, der bærer risikoen for flytransporten. Der er herved henset til den mellem selskabet og IATA indgåede aftale samt til de forpligtelser, som er pålagt flyselskaberne i henhold til Warszawa-konventionen.

Endvidere handler selskabet i flyselskabets navn, når selskabet formidler salg af flybilletter. Der er herved særligt henset til, at selskabet både oplyser på fakturaerne, at det optræder som agent for flyselskaberne, og at det er flyselskaberne, som er ansvarlige for gennemførelsen af flytransporten, samt at kunderne får oplyst navnet på flyselskabet samtidig med udsendelsen af fakturaen.

Der er endvidere henset til, at betalingen til selskabet består i en formidlingsprovision, mens selve billetprisen tilfalder flyselskabet, og at kundens betaling for flybilletten ofte går uden om selskabet og direkte til flyselskaberne, der herefter afregner formidlingsprovisionen til selskabet. Endelig er der henset til, at selskabet ikke har egne standardbestemmelser for flytransporten, som kunden skal tiltræde i forbindelse med købet af flybilletten.

Det er således ikke tillagt afgørende betydning, at selskabet også forestår sagsbehandlingen af nogle af de reklamationer, som vedrører flyselskaberne.

Det er endvidere ikke tillagt betydning, at selve faktureringen af flybilletten ikke er sket i flyselskabets navn.

Da selskabet ved formidling af salg af flybilletter således handler for fremmed regning og i en andens navn, kan selskabet ikke anses for selv at have modtaget og leveret flytransporten, idet momslovens § 4, stk. 4, alene omfatter formidlere, der handler i eget navn, men for en andens regning.

 ...

Da selskabet ved formidling af salg af flybilletter således handler for fremmed regning og i en andens navn, er selve formidlingen af salget af flybilletter omfattet af momspligten, selvom den formidlede ydelse, der består i flytransport af personer, er momsfritaget i henhold til momslovens § 13, stk. 1, nr. 15.

Selskabets aktivitet med formidling af flybilletter er således momspligtig...

Ved opgørelsen af den delvise fradragsret efter momslovens § 38, stk. 1, skal selskabet herefter ved opgørelsen af den momspligtige omsætning medregne de modtagne provisionsbeløb (nettobeløbene).

Ved opgørelsen af den samlede omsætning skal selskabet endvidere kun medregne de modtagne provisionsbeløb (nettobeløbene), da selskabet ikke kan anses for selv at have modtaget og leveret flytransporten..."

Østre Landsret lagde i SKM2007.406.ØLR vægt på følgende:

"Det fremgår af sagen, at H1 Booking formidler kontakt mellem en kunde og en model. H1 Booking udarbejder en standardkontrakt, hvoraf det blandt andet fremgår, at der mellem kunden, betegnet arbejdsgiver, og modellen, betegnet arbejdstager, gennem H1 Booking er indgået et engagement. Kontrakten underskrives alene af kunden og modellen.

Aftalen indgås således mellem kunden og modellen, der herefter bliver forpligtet i forhold til hinanden. Såfremt modellen misligholder den indgåede kontrakt, kan kunden alene gøre misligholdelsesbeføjelser gældende over for modellen.

Det er H1 Booking, der afkræver kunden betaling. Ved afregning af honorar til modellen tilbageholder H1 Booking bureauprovision samt A-skat m.v. Det er ubestridt, at modellen ikke modtager vederlag, såfremt kunden ikke betaler...

Således som kontraktforholdet fremstår, finder landsretten ikke, at H1 Booking handler i eget navn, hvorfor betingelserne i momslovens § 4, stk. 4 ikke er opfyldt."

Begrundelse

Det lægges til grund, at oplysningerne i anmodningen er dækkende for de reelle forhold, idet oplysningerne på spørgers hjemmeside ikke er fuldt ud gennemgået. Der er således her taget stilling til den fremlagte aftale med B og de tilhørende bilag, som er medsendt anmodningen.

Skatteministeriet har ved vurderingen af, om der er tale om formidling i andens eller eget navn lagt vægt på spørgers kontraktlige forpligtelser overfor de rejsende, herunder det forhold, at spørger handler som mandatar for B.

Der er yderligere lagt vægt på agentforbeholdet i spørgers faktura mv., det forhold, at det er rederiets forretningsbetingelser, som finder anvendelse i forhold til de rejsende, og spørgers agentaftale med rederiet.

Det fremgår af den fremlagte kontrakt, at

"The Agent shall collect all fares and other charges, fees, taxes, port charges, pre-paid shore excursions, pre-paid gratuities and cancellation charges due to B from passengers, travel agents or otherwise with respect to passenger transportation services sold by the Agent in the Territory. All amounts so collected by the Agent shall be deposited in a first class bank approved by B....The financial relationship established by this Agreement between the Agent and B shall be deemed to that of trustee and beneficiary, and not that of debtor and creditor, and all Gross Sales Revenue shall be deemed to be the property of B, and not the property of the Agent."

Det fremgår ligeledes af det af spørger oplyste, at kunden i alle led ved aftalens indgåelse får oplysning om, at kunden handler med rederiet.

Spørger har således ikke leveret krydstogtet til kunden mod vederlag og skal ikke beregne moms efter momslovens § 4, stk. 1. Spørger har heller ikke formidlet en ydelse i eget navn, men for en andens regning, og spørger kan derfor ikke anses for selv at have modtaget og leveret den pågældende ydelse, jf. momsloven § 4, stk.1, jf. § 4, stk. 4.

Det resterende beløb, nemlig provisionsbeløbene er det vederlag, som spørger modtager for sin formidling mellem sælger og køber.

Heraf følger, at provisionen dels fra kunden dels fra rederiet er honorar for formidling, som er foretaget for fremmed navn og for fremmed regning.

Da spørger ved formidling af krydstogter således handler i andens navn og for andens regning, kan spørger ikke anses for omfattet af momsloven § 4, stk. 4, om formidlere, der handler i eget navn, men for en andens regning, eller momsloven § 67, stk.1, om rejsebureauer, der handler i eget navn overfor den rejsende.

Skatteministeriet indstiller derfor, at Skatterådet bekræfter, at spørgers formidlingsprovision af krydstogter under de betingelser, som er angivet ovenfor, skal anses som selvstændige momspligtige ydelser, der ikke er omfattet af særordningen for rejsebureauer. Spørgers formidlingsprovision af krydstogter skal derfor behandles efter momslovens almindelige regler, herunder regler om formidling i en andens navn og for en andens regning.

Det bemærkes, at spørger har spurgt alene til formidling af krydstogter. Skatteministeriet har ikke herved taget stilling til den momsmæssige behandling, hvis der havde været formidlet på vegne af to eller flere tjenesteydere samtidig i forbindelse med den samme kunde og rejse.

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet kan tiltræde Skatteministeriets begrundelse og indstilling.