åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "Q.3.2 Omfattede ydelser" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.
åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Afsnittet er omskrevet og flyttet til Den juridiske vejledning. Se afsnit D.A.17.4 om ydelser, der er omfattet af særordningen for rejsebureauer ML § 67, stk. 1, og § 67 a.