Dato for udgivelse
02 sep 2011 14:46
SKM-nummer
SKM2011.580.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
11-182437
Dokument type
Afgørelse
Overordnede emner
Ejendomsvurdering
Overemner-emner
Ejendomsvurdering
Emneord
Ejendomsværdi, dækningsafgiftspligtig forskelsværdi, myndighedsfejl
Resumé

Skatterådet har ekstraordinært genoptaget ejendomsværdien pr. 1. oktober 2004 med henblik på nedsættelse.

Landsskatteretten har pålagt SKAT at forelægge sagen for Skatterådet med henblik på ekstraordi-nær genoptagelse af ejendomsværdien (med konsekvens for den dækningsafgiftspligtige forskelsværdi) for ejendomme A pr. 1. oktober 2004 jfr. skatteforvaltningslovens § 33, stk. 3.

Hjemmel

Skatteforvaltningsloven § 33, stk. 3

Reference(r)

Skatteforvaltningsloven § 33, stk. 3,
Vurderingsloven § 6,
Vurderingsloven § 9,
Vurderingsloven § 10

Henvisning
Vurderingsvejledningen 2011-2, afsnit B
Henvisning

Vurderingsvejledningen 2011-2, afsnit C.4

Henvisning

Vurderingsvejledningen 2011-2, afsnit E.1.1

Ejendommen A er en større lager- og kontorejendom med et matrikulært areal på ca. 27.000 m2. Pr. 1. oktober 2004 var ejendommen bebygget med i alt 25.619 m2

Ejendomsværdien blev i 2004 sat til 147.000.000 kr. Heri indgår fejlagtigt 6.644.400 kr. for igangværende byggearbejder, som var afsluttet på vurderingstidspunktet.

Landsskatteretten finder på den baggrund, at der tale om en væsentlig myndighedsfejl.

Henset til fejlens karakter og beløbets størrelse finder Landsskatteretten i den foreliggende sag grundlag for at pålægge SKAT at forelægge sagen om ekstraordinær genoptagelse af vurderingsåret 2004 for Skatterådet jfr. skatteforvaltningslovens § 33, stk. 3.

Skatterådet nedsætter ejendomsværdien pr. 1. oktober 2004 med 6.644.400 kr. fra 147.000.000 kr. til 141.000.000 kr. afrundet Da grundværdien er uændret, nedsættes den dækningsafgiftspligtige forskelsværdi ligeledes med 6.644.400 kr.