Dato for udgivelse
24 aug 2011 11:23
SKM-nummer
SKM2011.538.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
11-138913
Dokument type
Afgørelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Selskabsbeskatning
Emneord
CFC
Resumé

Et dansk moderselskab fik dispensation for CFC-beskatning for et datterselskab i udlandet

Hjemmel
Selskabsskatteloven § 32
Reference(r)

Selskabsskatteloven

Lovbekendtgørelse nr. 1376 af 7. december 2010 om indkomstbeskatning af aktieselskaber m.v. som ændret ved lov nr. 254 af 30. marts 2011 og lov nr. 624 af 14. juni 2011

Henvisning
Ligningsvejledningen 2011-2, S.D.5.7

Et dansk moderselskab søgte Skatterådet om dispensation for CFC-beskatning, jf. selskabsskattelovens § 32, stk. 2, for et datterselskab i udlandet.

Der blev anmodet om dispensation for 10 indkomstår, regnet fra og med indkomståret 2010, jf. selskabsskattelovens § 32, stk. 2.

Skatterådet meddelte tilladelse til det ansøgte.

Skatterådet lagde vægt på følgende:

Datterselskabet har koncession til at drive den pågældende virksomhed

Datterselskabet er underlagt offentligt tilsyn i sit hjemland

Den væsentligste del af indkomsten fra datterselskabet hidrører fra virksomhed med kunder i det land, hvor datterselskabet er hjemmehørende

Den væsentligste del af indkomsterne fra datterselskabet hidrører fra virksomhed med kunder, som datterselskabet ikke er koncernforbundet med, jf. ligningslovens § 2, stk. 2

Kreditgrundlaget hos datterselskabet overstiger ikke, hvad driften af forsikrings-, realkredit- eller bankvirksomheden tilsiger.

Beskatningen af udbytte fra datterselskabet vil kunne frafaldes efter bestemmelserne i direktiv 90/435/EØF eller efter dobbeltbeskatningsoverenskomsten med den stat, hvor datterselskabet er hjemmehørende.