Dato for udgivelse
06 Jul 2011 12:18
SKM-nummer
SKM2011.473.SKAT
Myndighed
SKAT
Sagsnummer
11-138907
Dokument type
SKAT-meddelelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten
Emneord
Kapitalafkastsatsen
Resumé

Kapitalafkastsatsen for 2011 er 2 pct.

Reference(r)
Virksomhedsskattelovens § 9
Henvisning
Ligningsvejledningen 2011-1 E.G.2.10
Henvisning
Ligningsvejledningen 2011-1 E.G.1.2.3.1

SKAT har beregnet kapitalafkastsatsen for indkomståret 2011 til 2 pct., jf. virksomhedsskattelovens § 9.

Skatteministeriet er blevet opmærksomt på, at der har været fejl ved beregningen af kapitalafkastsatsen for tidligere år. Fejlen er rettet ved beregningen af kapitalafkastsatsen for 2011. Skatteministeriet vil efter sommerferien udsende en genoptagelsesmeddelelse, der omfatter indkomstårene fra og med 2000. Genoptagelse vil alene omfatte de tilfælde, hvor fejlen har været til ugunst for skatteyderne. De skatteydere, der har haft fordel af fejlen, vil ikke blive berørt.