åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "C.B.2.1 Overordnede principper for beskatning af gevinst og tab ved afståelse af aktier mv." udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.