Resumé

Dette afsnit handler om:

  • Beskatning af gevinst og tab på fordringer, gæld og finansielle kontrakter (C.B.1)
  • Beskatning af gevinst og tab ved afståelse af aktier mv. (C.B.2)
  • Beskatning af udbytter og udlodninger på aktier mv. (C.B.3)
  • Beskatning af gevinst og tab samt udlodninger fra investeringsselskaber,investeringsforeninger og SIKAV'er (C.B.4).
Tema(er)
Lovforkortelser Kursgevinstbeskatning Aktieudbytte Aktieavancebeskatning Investeringsforeninger
åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "C.B Kapitalgevinstbeskatning" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.

Se også

  • Afsnit C.A.11.1 "Renteindtægter" om beskatning af renteindtægter.
  • Afsnit C.D.6.3 "Aktieombytning med tilladelse", om reglerne om skattefri aktieombytning med tilladelse.
  • Afsnit C.D.7.4 "Aktieombytning uden tilladelse", om regler om skattefri aktieombytning uden tilladelse.