åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "C.B.2 Beskatning af gevinst og tab ved afståelse af aktier mv." udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.