Dato for udgivelse
18 Aug 2010 09:17
SKM-nummer
SKM2010.497.SKAT
Myndighed
SKAT
Sagsnummer
10-120579
Dokument type
SKAT-meddelelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Pensionsafkastbeskatning (PAL) + Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten
Emneord
7-månedersrenten, pensionsafkastbeskatning, obligationsrente
Resumé
Den gennemsnitlige effektive obligationsrente for indkomståret 2011 (7-månedersrenten) efter pensionsafkastbeskatningslovens § 21 er beregnet til 4,13 pct.
Reference(r)

Pensionsafkastbeskatningsloven § 21, stk. 1
Pensionsafkastbeskatningsloven § 27, stk. 5

Henvisning
Beskatning af pensionsafkast for år 2009, punkt I. 1.
I medfør af §§ 21, stk. 1, og 27, stk. 5, i lov nr. 1535 af 19. december 2007 om pensionsafkastbeskatning (pensionsafkastbeskatningsloven) med senere ændringer er 7-månedersrenten for indkomståret 2011 beregnet til 4,13 pct.