Dato for udgivelse
20 jan 2010 12:34
SKM-nummer
SKM2010.49.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
09-092546
Dokument type
Afgørelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Selskabsbeskatning
Emneord
CFC-fritagelse
Resumé

Et dansk moderselskab søgte Skatterådet om fritagelse for CFC-beskatning for tre af sine datterselskaber, beliggende i Danmark, jf. selskabsskattelovens § 32, stk. 2. Moderselskabet anmodede om fritagelse fra indkomståret 2008.

Skatterådet meddelte fritagelse til det ansøgte.

Hjemmel
Lovbekendtgørelse nr. 1001 af 26. oktober 2009
Reference(r)
Selskabsskattelovens § 32, stk. 2
Henvisning
Ligningsvejledningen 2009-2 S.D.5.7

Det har ikke været praktisk muligt at foretage en effektiv anonymisering af den samlede afgørelsestekst. For at undgå en overtrædelse af bestemmelserne om tavshedspligt har SKAT valgt alene at offentliggøre dette sammendrag af afgørelsen.

Et dansk moderselskab søgte Skatterådet om fritagelse for CFC-beskatning for tre af sine datterselskaber, beliggende i Danmark, jf. selskabsskattelovens § 32, stk. 2. Moderselskabet anmodede om fritagelse fra indkomståret 2008.

Skatterådet meddelte fritagelse til det ansøgte.

Skatterådet lagde vægt på følgende:

  • Datterselskaberne har alle koncession til at drive forsikringsselskab, og er derved samtidig underlagt tilsyn fra det danske finanstilsyn.
  • Den væsentligste del af indkomsten fra datterselskaberne hidrører fra virksomhed med kunder i Danmark.
  • Den væsentligste del af indkomsten fra datterselskaberne hidrører fra virksomhed med kunder, som datterselskabet ikke er koncernforbundne med, jf. ligningslovens § 2, stk. 2.
  • Kapitaliseringen hos datterselskaberne overstiger ikke, hvad driften af forsikringsvirksomheden tilsiger.