Indhold

Dette afsnit beskriver reglerne om negativ skat (carry back) ved underskud i skattepligtig indkomst eller negativ aktieindkomst i bobeskatningsperioden.

Afsnittet indeholder:

 • Dødsboer omfattet af reglen
 • Regel
 • Maksimum for udbetaling
 • Retningslinjer 
 • Eksempel

Se afsnit C.E.14 om definition af carry back og bobeskatningsperioden.

Dødsboer omfattet af reglen

Reglen omfatter skiftede dødsboer, hvor skiftet sker i forbindelse med dødsfaldet, og hvor dødsboet ikke er skattefritaget efter DBSL § 6.

Se afsnit C.E.3.1.5 om, hvornår et dødsbo er skattefritaget.

Regel

Når dødsboets skattepligtige indkomst eller aktieindkomst er negativ, udbetaler Skattestyrelsen i visse tilfælde negativ skat - også kaldet carry back.

Når Skattestyrelsen beregner negativ skat (carry back), skal der først ske modregning af

 • negativ skattepligtig indkomst i positiv aktieindkomst eller
 • negativ aktieskat i dødsboskat

før Skattestyrelsen udbetaler et beløb.

Skattestyrelsen udbetaler

 • 30 procent af den del af negativ skattepligtig indkomst, der ikke kan modregnes i positiv aktieindkomst
 • negativ aktieskat, der ikke kan rummes i dødsboskat beregnet efter DBSL § 30, stk. 1, 1. pkt.

Se DBSL § 31, stk. 1.

Maksimum for udbetaling

Når Skattestyrelsen beregner udbetalingens størrelse, kan den maksimalt udgøre summen af det

 • afdøde har betalt i skat af skattepligtig indkomst og aktieindkomst i de to senest afsluttede indkomstår før dødsåret samt
 • den længstlevende ægtefælle har betalt i skat af skattepligtig indkomst og aktieindkomst i de to senest afsluttede indkomstår før dødsåret, i dødsåret og i indkomstår der fuldt ud omfattes af boperioden.

Se DBSL § 31, stk. 2.

Se også

Se også afsnit

 • C.E.14 om definition af dødsåret og boperioden
 • C.E.3.3.5.5 Skemaer - har afdøde og dødsboet betalt for lidt eller for meget i skat for bobeskatningsperioden.

Bemærk

Skat af indkomst, der er valgt beskattet efter KSL §§ 48 E og 48 F, indgår ikke i de betalte skatter. Se DBSL § 31, stk. 3.

Retningslinjer

Afdødes AM-bidrag for mellemperioden, der er endelig efter DBSL § 33 a, stk. 2, indgår ikke ved beregningen af maksimumsbeløbet. Den længstlevende ægtefælles AM-bidrag indgår derimod.

Eksempel

Eksemplet viser beregning af negativ skat (carry back), når dødsboets skattepligtige indkomst og aktieindkomst er negativ

Der er følgende forudsætninger for eksemplet:

 • Afdøde er død den 12. maj ►2023◄ og er ugift.
 • Skæringsdagen i boopgørelsen er 12. maj ►2024◄.
 • Bobeskatningsindkomsten udgør -200.000 kr.
 • Aktieindkomsten i bobeskatningsperioden udgør -60.000 kr.
 • Afdøde har betalt følgende indkomstskatter:
  • Slutskat for ►2022◄ udgør 35.000 kr.
  • Slutskat for ►2021◄ udgør 40.000 kr.
 • Afdøde har ikke betalt AM-bidrag.

Beregning af negativ skat (carry back)

Beløb

30 procent af 200.000 (negativ bobeskatningsindkomst)

60.000

Negativ aktieskat:

 

 • 27 procent af ►58.900◄

►15.903◄

 

 • 42 procent af ►1.100◄

►462◄

►16.365◄

Beregnet negativ skat

►76.365◄

 

Betalt skat af skattepligtig indkomst og aktieindkomst i de to indkomstår før dødsåret

Beløb

Slutskat for ►2022◄

35.000

Slutskat for ►2021◄

40.000

Samlede skatter

75.000