Indhold

Dette afsnit handler om

  • definition og afgrænsninger for dødsboer, der er selvstændige skattesubjekter (C.E.3.1)
  • dødsboer, der er fritaget for beskatning (C.E.3.2)
  • dødsboer, der ikke er fritaget for beskatning (C.E.3.3)
  • beskatning af udlodningsmodtager (C.E.3.4)
  • beskatning af den længstlevende ægtefælle og en samlever (C.E.3.5)
  • insolvente dødsboer (C.E.3.6)
  • begrænset skattepligtige dødsboer (C.E.3.7).