Indhold

Dette afsnit handler om

  • hvilket regelsæt i dødsboskatteloven gælder, når dødsboet ikke er fritaget for beskatning (C.E.3.3.1)
  • dødsboet succederer i afdødes eller den længstlevende ægtefælles skattemæssige stilling (C.E.3.3.2)
  • indkomstopgørelse i bobeskatningsperioden (C.E.3.3.3)
  • dødsboets salg og andre afståelser (C.E.3.3.4)
  • skatteberegning for bobeskatningsperioden (C.E.3.3.5)
  • når afdøde har forskudt indkomstår (C.E.3.3.6)
  • når afdøde har både særeje og delingsformue, der skiftes hver for sig (C.E.3.3.7).