Dato for udgivelse
15 dec 2009 12:33
SKM-nummer
SKM2009.769.SKAT
Myndighed
SKAT
Sagsnummer
09-154904
Dokument type
Meddelelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Virksomheder
Emneord
Landbrug - fremstillingspriser - pelsdyr - hjorte - tyre på tyrestationer
Resumé

SKAT har fastsat vejledende fremstillingspriser for pelsdyr og hjorte for indkomståret 2009. Der fastsættes ikke længere beregnet handelsværdi for tyre på tyrestationer. Satserne blev forelagt for Skatterådet på mødet den 15. december 2009.

Reference(r)
Varelagerloven.
Henvisning
Ligningsvejledningen 2010-1. Afsnit E.E.3.4
Henvisning
Ligningsvejledningen 2010-1. Afsnit E.E.3.5

SKAT har til brug ved skatteansættelsen for indkomståret 2009, fastsat nedenstående vejledende satser. 

 a. Vejledende fremstillingspriser (ekskl. moms)

Varelagerloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 918 af 2. december 1993 som senest ændret ved lov nr. 428 af 6. juni 2005.

For erhvervsdrivende, der driver hjortefarme eller er pelsdyravlere, er fastsat følgende vejledende fremstillingspriser:

Krondyr:

1.310 kr.

Kronkalve:

760 kr.

Dådyr:

690 kr.

Dådyrkalve:

420 kr.

Mink, herunder avlsdyr,
dyr til pelsning samt skind:


136 kr.

Chinchilla:

92 kr.

Blå- og sølvræve, herunder
avlsdyr, dyr til pelsning samt skind:


270 kr.

Unger under 3 mdr.:

0 kr.

Erhvervsdrivende, der driver hjortefarme eller er pelsdyravlere, med kalenderårsregnskab skal benytte de fremstillingspriser, der er fastsat ved kalenderårets udgang. Anvendes et andet indkomstår end kalenderåret (forskudt indkomstår), skal de fremstillingspriser, der sidst er offentliggjort forud for regnskabsafslutningen benyttes.

b. Beregnet handelsværdi for tyre på tyrestationer

Der fastsættes ikke længere beregnet handelsværdi for tyre på tyrestationer.