Hjemmel til eftergivelse findes indtil videre i Inddrivelseslovens § 13, stk. 6
Dato for udgivelse
26 Jan 2009 07:50
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
26 Jan 2009 07:50
SKM-nummer
SKM2009.49.SKAT
Myndighed
SKAT, Jura
Sagsnummer
09-013660
Dokument type
Styresignal
Overordnede emner
Afgift
Overemner-emner
Miljøafgifter + Eftergivelse og gældssanering
Emneord
Afgift , ledningsført vand, eftergivelse, vandspild, hjemmel
Resumé
SKAT oplyser, at anmodninger om eftergivelse af vandafgift i forbindelse med vandspild, indtil videre skal behandles efter hidtidig praksis, men med hjemmel i Inddrivelseslovens § 13, stk. 6
Hjemmel
Inddrivelseslovens § 13, stk. 6
Reference(r)

Vandafgiftslov
Inddrivelseslov

Henvisning
Punktafgiftsvejledningen 2009-1 G.5.4.1
Henvisning
Inddrivelsesvejledningen 2009-1 H.7.2.2.4.4

Ved en lovteknisk fejl er § 25, stk. 2-7 i lov om afgift af ledningsført vand blevet ophævet ved lov nr. 1336 af 19. december 2008, med virkning fra 1. januar 2009. Skatteministeriet oplyser, at fejlen vil blive rettet hurtigst muligt. Bestemmelserne i § 25, stk. 2-7 har hidtil hjemlet mulighed for eftergivelse af afgift til vandværker, i tilfælde hvor der er sket vandspild hos forbrugere, som følge af brud på skjulte vandinstallationer.

Under disse særlige omstændigheder, skal sager der ville være omfattet af den hidtil gældende § 25, stk. 2-7, afgøres efter hidtil gældende regler og praksis som beskrevet i Punktafgiftsvejledningen afsnit G.5.4.1, og med hjemmel i Inddrivelseslovens § 13, stk. 6, indtil fejlen i lov om afgift af ledningsført vand er blevet rettet.

Der vil således være tale om sager, hvor anmodning til SKAT om eftergivelse er indgivet 1. januar 2009 eller senere.