åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "H.7.2.2.4.4 Eftergivelse når sociale eller andre forhold i særlig grad taler derfor" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.
åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Afsnittet er omskrevet og flyttet til Den juridiske Vejledning. Se afsnit G.A.3.1.6.2.2.3