Dato for udgivelse
19 dec 2008 09:12
SKM-nummer
SKM2008.1030.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
08-176694
Dokument type
Afgørelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Selskabsbeskatning
Emneord
CFC-beskatning, fritagelse, udenlandsk datterselskab
Resumé
Et vilkår om udlodning af udbytte i 2008 fastsat i tidligere meddelt tilladelse til fritagelse for CFC-beskatning blev nu fjernet af Skatterådet.
Reference(r)
Selskabsskatteloven § 32, stk. 2
Henvisning
Ligningsvejledningen 2008-4 S.D.5.7

En dansk moderbank havde tidligere ansøgt om og fået Skatterådets tilladelse til fritagelse for CFC-beskatning på vilkår af at overskydende likviditet i den udenlandske datterbank blev udloddet til den danske moderbank i løbet af 2008.

Vilkåret om udlodning i 2008 blev fastsat for at betingelsen om at selskabets kapitalgrundlag ikke må overstige, hvad driften af bankvirksomheden tilsiger, kunne anses for opfyldt, jf. selskabsskattelovens § 32, stk. 2.

Den danske moderbank anmodede nu Skatterådet om at få fjernet betingelsen om, at der skal ske udlodning i 2008.

På baggrund af nye oplysninger fra den danske moderbank fandt Skatterådet det sandsynliggjort, at den udenlandske datterbank opfylder kravet om at dets kapitalgrundlag ikke overstiger, hvad driften af bankvirksomheden tilsiger, uanset at der ikke i 2008 sker udlodning af den overskydende likviditet, jf. selskabsskattelovens § 32, stk. 2.

Skatterådet fjernede derfor vilkåret om udlodning i 2008. Den tidligere meddelte tilladelse til fritagelse for CFC-beskatning består i øvrigt uændret.

Det har ikke været praktisk muligt at foretage en effektiv anonymisering af den samlede afgørelsestekst. For at undgå en overtrædelse af bestemmelserne om tavshedspligt har SKAT valgt alene at offentliggøre dette sammendrag af afgørelsen